doktor Jakub Jankowski

doktor Jakub Jankowski    e-mail: jakub.s.jankowski@uw.edu.pl

ZAKŁAD JĘZYKA I KULTURY LUZO-BRAZYLIJSKIEJ

Pełnione funkcje:
•    Wykładowca i lektor w ISIiI (od 2006)
•    Członek Rady Instytutu (od 2012)
•    Opiekun portugalistycznego studenckiego naukowego koła przekładoznawczego Amor-não-me-deixes (od 2015)

•    Kierownik Zakładu Języka i Kultury Luzo-Brazylijskiej (2013-2019); Członek Rady Wydziału Neofilologii (2012-2019)   

Specjalizacja naukowa: translatologia i komiksologia. Wykładowca: Praktyczna nauka języka portugalskiego, teoria przekładu, krytyka i historia przekładu, kino portugalskie, zagadnienia społeczno-polityczne PALOP.

Przebieg kariery naukowej/zawodowej/artystycznej/dyplomatycznej:
•    Studia Doktoranckie (2005-2011) zakończone uzyskaniem tytułu doktora nauk humanistycznych w zakresie literaturoznawstwa na podstawie rozprawy doktorskiej w języku portugalskim pt. A imagem da palavra na banda desenhada e as suas implicações na leitura (Obraz słowa w komiksie i jego implikacje w procesie czytania);
•    Studia magisterskie (2000-2005) zakończone uzyskaniem tytułu magistra kulturoznawstwa w specjalności iberystyka na podstawie pracy magisterskiej w języku portugalskim pt Entre Arte e o Pós-Modernismo, ou seja, a Banda desenhada à portuguesa, isto é, A Pior Banda do Mundo de José Carlos Fernandes (Pomiędzy sztuką a postmodernizmem: komiks po portugalsku, czyli Najgorsza Kapela Świata José Carlosa Fernandesa);
•    Studium Reklamy (1999-2000) - roczny kurs zakończony uzyskaniem dyplomu technika organizacji reklamy na podstawie pracy dyplomowej w języku polskim pt. Analiza SWOT Wielkiej Orkiestry Świątecznej Pomocy;

Kursy i szkolenia:

  • 2018/19: Kurs "Nowe trendy w metodyce nauczania języków" (w ramach programu "Rozwijanie nowych kompetencji neofilologicznej kadry naukowo – dydaktycznej w obszarze: „Języki obce w pracy akademickiej” (Uniwersytet Warszawski);

•    2016: Português Língua Não Materna - Letni kurs metodologii nauczania języka portugalskiego (Uniwersytet Warszawski);
•    2015/2016: Tłumaczenie wspomagane komputerowo - Internetowy kurs z oferty Instituto Camões (Portugalia);
•    2014: Stypendium Instytutu Camõesa na wyjazd badawczy do Portugalii na kwerendę w portugalskiej kinematece (Cinemateca Portuguesa/ANIM);
•    2013: Letni kurs Języka Portugalskiego Prawniczego (UW);
•    2008: Stypendium doktoranckie Instytutu Camões’a na wyjazd badawczy do Lizbony (pod opieką naukową profesora Rui Zinka z Universidade Nova de Lisboa);
•    2006: Stypendium Instytutu Camõesa – program “Fernão Mendes Pinto” realizowany na Uniwersytecie Warszawskim – praca w charakterze asystenta lektora Instytutu Camõesa na UW;
•    2004: Letni kurs Metodologii Nauczania Literatury i Języka Portugalskiego (Uniwersytet Warszawski);
•    2003: Stypendium Instytutu Camões’a na Letni kurs Języka i Kultury Portugalskiej- poziom zaawansowany (Wydział Nauk Humanistycznych w Porto);

Zainteresowania i projekty badawcze: projekty ściśle związane z profilem prowadzonych zajęć, a więc dotyczące przede wszystkim studiów nad przekładem (m.in. wraz ze studentami: opracowywanie portugalsko-polskiego słownika mowy potocznej, przekłady na potrzeby wydarzeń kulturalnych promujących Portugalię w Polsce - wystawy, retrospektywy filmowe, etc.), kinem portugalskim (opracowywanie książki pod roboczym tytułem Krótka historia kina portugalskiego) oraz krajami PALOP. Główny temat badawczy to teoria i praktyka przekładu komiksu.

Dyżur (w semestrze letnim 2019/2020): środa, g. 11:30-13:00, czwartek, g. 11:30-13:00 (s. 211)

Wybrane publikacje (pełna lista w PBN):
•    Implikacje wielogłosowości w procesie tłumaczenia na przykładzie powieści "Avo Dezanove e o Segredo do Sovietico [w:] "Kalejdoskop Afrykański: Problematyka tożsamości w literaturach Afryki przełomu XX i XXI wieku" pod red. naukową Reanty Diaz-Szmidt i Małgorzaty Szupejko, oficyna wydawnicza ASPRA-JR, 2012, str. 53-64.
•    "Várias viagens: Desde uma reportagem a uma viagem ao seu torrão. Viagens na Banda Desenhada" [w:] O Imaginário das viagens. Literatura, Cinema, Banda Desenhada, sob a redação de Ana Lúcia Curado, Cristina Álvares, Sérgio Sousa, Húmus, Braga 2013.
•    "O przekładzie komiksu, czyli uwagi teoretyczno‑praktyczne o tłumaczeniu graficznym" [w:] Między oryginałem a przekładem (nr 25), pod redakcją  Marzeny Chrobak i Joanny Górnikiewicz, Kraków 2014, str. 67-85.
•    "Quem é e quem foi o Xiconhoca? Vigilância sobre o protagonista" [w:] Current research in African Studies (Papers in Honour of Mwalimu dr. Eugeniusz Rzewuski), pod redakcją: Iwony Kraski-Szlenk i Beaty Wójtowicz, Dom Wydawniczy Elipsa, Warszawa 2014, str. 133-148.
•    "Mitificação e/ou mitologização na Banda Desenhada portuguesa. Um esboço sobre o(s) processo(s) através da adaptação e da propaganda (escrito em desacordo com o novo acordo!)" [w:] Mitologizacja państwa w literaturze i kulturze iberyjskiej i polskiej, pod redakcją Wojciecha Charchalisa i Bogdana Trochy, Zielona Góra 2014, str. 419-451.
•    Bermanowskie superpozycje językowe i egzotyzacja kontra komiks Cyrila Pedrosy Portugalia [w:] Między oryginałem a przekładem: Dylematy stylizacji w przekładzie cz. 2, R. XXI (nr 4/30), pod redakcją Adriany Jastrzębskiej i Marzeny Chrobak, Księgarnia Akademicka,  Kraków 2015, s. 107-127. [35,290]
•    Como Traduzir O Calão E Manter-Se Fresco Como Uma Alface? Considerações À Margem Da Tradução Para Polaco Do Novo Dicionário Do Calão De Afonso Praça [w:] Língua Portuguesa na Europa Central. Estudos e Perspetivas,  Charles University In Prague Karolinum Press 2016, pod red. Joaquim Coelho Ramos, Šarka Grauová i Jaroslava Jindrová
•    Angolska rzeczywistość Predadores Pepeteli i os transparentes  Ondjakiego. Dialog ponadpokoleniowy o spuściźnie kolonialnej? [w:] Współczesne literatury afrykańskie i inne teksty kultury w świetle badań postkolonialnych (red. naukowa: Wojciech Charchalis, Renata Díaz-Szmidt, Ewa Siewierska i Małgorzata Szupejko), ASPRA-JR/ Polskie Towarzystwo Afrykanistyczne/ ISIiI UW/ Instytut Filologii Romańskiej UAM/ Katedra Języków i Kultur Afryki UW, 2015  str. 171-194.
•    Tworzenie znaczenia w komiksie poprzez kadrowanie i kompozycję plansz [w:] "Komiks. Wokół warstwy wizualnej" (redakcja: Justyna Czaja, Michał Traczyk), Instytut Kultury Popularnej
•    "How to translate culturally infused Portuguese words into Polish/English?" [w:] Białostockie Archiwum Językowe 15/2015

   
Przykładowe wypromowane prace licencjackie/magisterskie/doktorskie:
Prace magisterskie (stan na 2020, łącznie: 14)
•    Maria Roguska (2015): Análise da tradução de neologismos e nomes próprios na série dos livros Harry Potter
•    Janusz Barwik (2014): Em procura das tendências deformadoras na tradução indireta: Estudo de caso de tradução da reportagem de Ryszard Kapuściński Jeszcze Dzień Życia vertida para português via inglês
•    Kamila Choroszewska (2015): Teoria e prática na área da Tradução e Género: novas tendências nos Estudos de Tradução
Prace licencjackie (stan na 2019, łącznie: 46)
•    Marta Kołeczek (2012): A imagem da sociedade portuguesa nas comédias à portuguesa
•    Paulina Grabowska (2013): Som e música no cinema. Desenvolvimento do género musical no cinema português do séc. XX e XXI
•    Magdalena Rudowska (2015): Fado no cinema português na época de ouro
•    Monika Jaros (2016): A arte urbana de intervenção, ou seja, a função social da arte urbana portuguesa entre o 25 de Abril e a crise de 2008
•    Karolina Kasprzak (2016): A imagem de Portugal depois da crise econômica
 
Inne istotne informacje:
Pozostała działalność uniwersytecka:
•    Lektor języka portugalskiego (A1 i A2) w Letniej Szkole Języków Studium Europy Wschodniej
•    Członek Komitetu Organizacyjnego Sesji Naukowej Dialogi z Luzofonią, zorganizowanej z okazji trzydziestolecia Sekcji Luzo-brazylijskiej Instytutu Studiów Iberyjskich i Iberoamerykańskich (10-11.XII.2007)
•    Członek Komitetu Organizacyjnego, Komitetu Naukowego oraz Komitetu Redakcyjnego międzynarodowej konferencji naukowej z okazji czterdziestolecia Rewolucji Goździków - (Re)Pensar Abril/Przemyśleć Kwiecień (UW, 25 kwietnia 2014)
•    Członek zespołu ISIiI ds parametryzacji (2013)
•    Członek Komisji Rekrutacyjnej Instytutu Studiów Iberyjskich i Iberoamerykańskich (2009) oraz przewodniczący Komisji Rekrutacyjnej ISIiI (2012)
•    Członek Komisji Stypendialnej Doktorantów Wydziału Neofilologii UW (2007-2008)
Działalność popularyztorska:
•    Tłumacz komiksów z języka portugalskiego, hiszpańskiego i angielskiego
•    Członek Polskiego Stowarzyszenia Komiksowego (od 2009)
•    Kurator portugalsko-hiszpańskiej wystawy komiksowej Półwysep w Kadrach (2012)
•    dziennikarz komiksowy (kwartalnik Kultury Komiksowej Ziniol, Zeszyty Komiksowe, dział komiksowy serwisu Poltergeist; nagrodzony przez marsząłka województwa Kujawsko-Pomorskiego nagrodą im. Dr Tomasza Marciniaka 2016)
•    Kurator retrospektywy filmów Manoela de Oliveiry (2016, kino Iluzjon)
•    Wolontariusz-uczestnik programu Studenci z klasą w 2004 (prowadzenie zajęć plastycznych i fotograficznych dla dzieci z gimnazjum i szkoły podstawowej)
•    Współorganizator wystaw fotograficznych w ISIiI UW (2003-2006)
•    Członek portugalskiej grupy teatralnej (2003-2008)