mgr Tamara Sobolska

mgr Tamara Sobolska    e-mail: t.sobolska@uw.edu.pl

ZAKŁAD JĘZYKA i KULTURY LUZO-BRAZYLIJSKIEJ
Pełnione funkcje: pracownik Instytutu od 1991 r.
•    Instytutowy Koordynator ds. Lektoratów ( 2010 - 2012)
•    Członkini Rady Wydziału w kadencji 2012-2016 oraz 2016-2020
•    Zastępca dyrektora ds studenckich (2012-2016, 2016-2020)
Specjalizacja naukowa: kulturoznawstwo, historia współczesna
Przebieg kariery zawodowej:
Absolwentka Katedry Iberystyki UW ze specjalnością portugalską (1991). Praca magisterska pt. As alegorias na obra de Gil Vicente (Alegorie w dziełach Gila Vicente) napisana pod opieką prof. J.Klawe stała się punktem wyjścia do zainteresowania literaturą portugalską (od czasów średniowiecznych po współczesne). Obecnie w przygotowaniu praca doktorska pod roboczym tytułem  “„Novas Cartas Portuguesas” w portugalskiej rzeczywistości przed i porewolucyjnej” odzwierciedlająca zainteresowania literackie, historyczne i socjologiczne.
W latach 1991-1997 pracownik biblioteki Instytutu Studiów Iberyjskich i Iberoamerykańskich. Od 1997r. lektor prowadzący zajęcia z  praktycznej nauki języka portugalskiego (wszystkie poziomy), a także ćwiczenia z literatury portugalskiej oraz zajęcia z historii i kultury Portugalii. Od 2011 r. starszy wykładowca.

Zainteresowania i projekty badawcze:
•    Współczesna historia Portugalii (od XIX do XXI w.)
•    Współczesna literatura portugalska
•    Kultura Portugalii
•    Psychologia społeczna
•    Socjologia
 

 Prowadzone zajęcia:
https://usosweb.uw.edu.pl/kontroler.php?_action=katalog2/osoby/pokazOsob...
Wybrane publikacje:
•    (2012) „Esboço, apenas, sobre a família Portuguesa” w: Realidades heterogéneas. Reflexiones en torno a la literatura, lengua, historia y cultura ibéricas e iberoamericanas.Homenaje a la profesora Grażyna Grudzińska, Instytut Studiów Iberyjskich i Iberoamerykańskich – Muzeum Historii Polskiego Ruchu Ludowego, Warszawa