PORTUGALISTYCZNA SESJA JĘZYKOZNAWCZA NA UNIWERSYTECIE WARSZAWSKIM

Instytut Studiów Iberyjskich i Iberoamerykańskich UW
 Zakład Interdyscyplinarnych Studiów nad Krajami Języka Portugalskiego
 
zapraszają na
 
PORTUGALISTYCZNĄ SESJĘ JĘZYKOZNAWCZĄ NA UNIWERSYTECIE WARSZAWSKIM
(14 stycznia 2021, w godz. 8.30-17.00)
 
 
SESJA ODBEDZIE SIĘ NA PLATFORMIE ZOOM
Meeting ID: 833 9436 2526
Passcode: 141831
 
PROGRAM
 
8.30 otwarcie sesji: dr hab. Urszula Ługowska, Dyrektor Instytutu Studiów Iberyjskich i Iberoamerykańskich UW
                                   dr Marcin Kołakowski, Zastępca Dyrektora ds. naukowych
dr hab. Renata Díaz-Szmidt, kierownik Zakładu     
Interdyscyplinarnych Studiów nad Krajami Języka    
Portugalskiego
 
 
8.50-9.30 prof. dr hab. Barbara Hlibowicka-Węglarz (UMCS) Spotkania języka portugalskiego z wielojęzycznymi społecznościami w dobie „Złotej Epoki”
9.35-10.15 dr hab. Sylwia Mikołajczak, prof. UAM (UAM) Język portugalski na Wyspie Świętego Tomasza na tle panoramy językowej wyspy
10.20-11.00 prof. dr hab. Jacek Perlin (UW) Szczególne trudności związane z akwizycją portugalskiego systemu fonologicznego i fonetycznego u osób, których pierwszym językiem jest polski
 
11.00-11.20 przerwa na kawę
 
11.20-11.50 dr hab. Edyta Jablonka (UMCS) Zapożyczenia w języku portugalskim - historia i współczesność
11.50-12.20 dr Natalia Czopek (UJ) Język portugalski na wyspie São Vicente (Wyspy Zielonego Przylądka) - mity i rzeczywistość
12.20-12.50 dr Przemysław Dębowiak (UJ) Język portugalski w dawnych słownikach wielojęzycznych
 
12.50-13.30 przerwa na obiad
 
13.30-14.00 dr Justyna Wiśniewska (UMCS) O aktach mowy w nauczaniu języka portugalskiego jako obcego: analiza pragmatyczno-językowa
14.00-14.30 dr Zuzanna Bulat-Silva (UWr) Naturalny metajęzyk semantyczny Anny Wierzbickiej w badaniach nad językiem i kulturą portugalską
14.30-15.00 dr Joanna Drzazgowska (UG) Formy adresatywne w europejskiej wersji języka portugalskiego
15.00-15.30 mgr Bożenna Papis (UW) Metafora w najnowszych badaniach językoznawczych
 
15.30-15.50 przerwa na kawę
 
15.50-16.10 mgr Michał Belina (UW) Akwizycja języków galisyjskiego i mirandyjskiego przez osoby portugalskojęzyczne
16.10-16.30 mgr Aleksandra Wilkos (UW) Nie tylko grypsera. O tajnych sposobach komunikacji na przykładzie brazylijskiego pajubá
16.30-16.50 mgr Samuel Figueira-Cardoso (UW) Referenciação em narrativas orais amazônicas: traçando um percurso teórico-metodológico à luz da linguística textual (referat w jęz. portugalskim)
 
17.00 – zakończenie sesji