Potomkowie Polaków w Brazylii - Historia, Kultura, Tożsamość

ZAPROSZENIE / CONVITE

na

PANEL AKADEMICKI/ SESSÃO ACADÊMICA

Potomkowie Polaków w Brazylii - Historia, Kultura, Tożsamość
Descendentes dos Poloneses no Brasil - História, Cultura, Identidade

Instytut Studiów Iberyjskich i Iberoamerykańskich, Uniwersytet Warszawski
16.10.2017, ul.Dobra 55, sala 1.007

Plan godzinowy:

  • 11:30 otwarcie/abertura
  • 11:40 dr hab. Karolina Bielenin-Lenczowska, UW

[pl] “Nossa História, Nossa Vida” – rekonstrukcja historyczna w pewnym filmie dokumentalnym wyprodukowanym przez i dla Brazylijczyków polskiego pochodzenia

  • 12:10 Me. Schirlei Freder, PUCPR, Casa da Cultura Polônia Brasil

[pt] Cultura polonesa no Brasil: heranças da imigração

  • 12:40 dyskusja/discussão
  • 13:00 przerwa na kawę/ intervalo para café
  • 13:15 mgr Aleksandra Pluta, UnB

[pl] Tożsamość emigranta. Opowieści przedstawicieli  powojennej fali emigracyjnej z Polski do Brazylii w książce "Droga do Rio"

  • 13:45 Me. Paulo Vega Jr., UnB

[pt] Entrelaçamentos entre arte, história, identidade e memória em uma pesquisa autobiográfica/genealógica

  • 14:15 dyskusja/ discussão

***
Karolina Bielenin-Lenczowska – dr hab., pracuje w Instucie Etnologii i Antropologii Kulturowej UW, zajmuje się antropologią migracji. Obecnie prowadzi badania wśród Brazylijczyków polskiego pochodzenia w południowej Brazylii, skupiając się na praktykach językowych i jedzeniowych jako oddolnym dziedzictwie kulturowym.

Karolina Bielenin-Lenczowska – dr hab., trabalha no Instituto da Etnologia e Antropologia Cultural da Universidade de Varsóvia na área de antropologia da migração. Atualmente, desenvolve pesquisa entre os brasileiros da descendência polonesa no Sul do Brasil focada nas práticas linguísticas e alimentares, como parte do patrimônio cultural.

Schirlei Freder - zajmuje się zarządzaniem, fotografią i badaniami naukowymi w sferze polityki publicznej. Uzyskała tytuł Mestre w dziedzinie zarządzania przestrzenią miejską na Pontifícia Universidade Católica do Paraná w Kurytybie, gdzie obecnie jest doktorantką. Prezeska Casa Da Cultura Polônia Brasil, gdzie wolontariacko rozwija projekty kulturowe dotyczące Polski i Brazylii.

Schirlei Freder - administradora, fotógrafa e pesquisadora na área de políticas públicas. Mestre e doutoranda em Gestão Urbana (PUCPR). Presidente da Casa Da Cultura Polônia Brasil onde voluntariamente desenvolve projetos culturais que envolvem os dois países.

Aleksandra Pluta – doktorantka w Instytucie Teorii Literatury Universidade de Brasília, magister dziennikarstwa na Università La Sapienza w Rzymie. Autorka książek: „Na fali historii. Wspomnienia Polaków w Chile” (2009), „Raul Nałęcz-Małachowski. Wspomnienia z dwóch kontynentów” (2011), „Długa podróż w bardzo krótkim czasie. Biografia Andrzeja Bukowińskiego” (2013), „Ten piekielny polski akcent. Ziembiński na brazylijskiej scenie” (2015) oraz „Droga do Rio. Historie polskich emigrantów” (2017). Jej książki były tłumaczone na język hiszpański i portugalski.

Aleksandra Pluta – doutoranda em Teoria da Literatura pela Universidade de Brasília, mestre em Jornalismo pela Università La Sapienza em Roma. Autora dos livros: “Na onda da história. Imigração polonesa no Chile” (2009), “Raul Nałęcz–Małachowski. Memórias de dois continentes” (2012) e “Andrés, uma vida em mais de 3000 filmes” (2014), “Aquele bárbaro sotaque polonês. Ziembinski nos palcos brasileiros” (2016),”Droga do Rio. Historie polskich emigrantów.”[Caminho ao Rio. Histórias dos imigrantes poloneses.](2017). Seus livros foram traduzidos para espanhol e português.

Me. Paulo Vega Jr. - doktorant w dziedzinie sztuki w ramach Programa de Pós-Graduação em Arte (PPG-ARTE) na Uniwersytecie w Brasílii, uzyskał tytuł Mestre w dziedzinie sztuki na Uniwersytecie w Brasílii.

Me. Paulo Vega Jr. - Doutorando em Arte pelo Programa de Pós-Graduação em Arte (PPG-ARTE) da Universidade de Brasília (UnB), Mestre em Arte pelo Programa de Pós-Graduação em Arte (PPG-ARTE) da Universidade de Brasília (UnB).