Uczelnie, z którymi ISIiI ma podpisaną umowę międzyintytucjonalną posiadające Kartę Erasmus dla Szkolnictwa Wyższego ważną w roku akademickim 2019/20.

Lp Kraj Kod Erasmus Nazwa uczelni Do Liczba miejsc
1 ESP E MADRID04 Universidad Autónoma de Madrid 30/09/2021 4+1
2 ESP E MADRID14 Universidad Carlos III de Madrid 30/09/2021 1
3 ESP E MADRID03 Universidad Complutense de Madrid 30/09/2021 4
4 ESP E ALICANT01 Universidad de Alicante 30/09/2021 1
5 ESP E BILBAO 01 Universidad del País Vasco 30/09/2021 1
6 ESP E BURGOS01 Universidad de Burgos 30/09/2021 1
7 ESP E CIUDA-R01 Universidad de Castilla-La Mancha,
Ciudad-Real
30/09/2021 1
8 ESP E CORDOBA01 Universidad de Córdoba 30/09/2021 2
9 ESP E GRANADA01 Universidad de Granada 30/09/2021 4
10 ESP E GRANADA01 Universidad de Granada (Campus Ceuta) 30/09/2021 1
11 ESP E GRANADA01 Universidad de Granada (Campus Melilla) 30/09/2021 1
12 ESP E TENERIF01 Universidad de La Laguna 30/09/2021 1
13 ESP E LAS-PAL01 Universidad de Las Palmas de Gran Canaria 30/09/2021 2
14 ESP E LEON01 Universidad de León 30/09/2021 1
15 ESP E LLEIDA01 Universidad de Lérida 30/09/2021 2
16 ESP E MALAGA01 Universidad de Málaga 30/09/2021 2
17 ESP E OVIEDO01 Universidad de Oviedo 30/09/2021 1+1
18 ESP E SALAMAN02 Universidad de Salamanca 30/09/2021 1
19 ESP E SANTIAG01 Universidade de Santiago de Compostela 30/09/2021 1
20 ESP E SEVILLA01 Universidad de Sevilla 30/09/2021 2
21 ESP E VALENCI01 Universidad de Valencia 30/09/2021 1
22 ESP E VALLADO01 Universidad de Valladolid 30/09/2021 1
23 ESP E VIGO01 Universidad de Vigo 30/09/2021 6
24 ESP E MADRID26 Universidad Rey Juan Carlos 30/09/2021 1
25 ESP E LA-CORU01 Universidade da Coruña 30/09/2021 2
26 ESP E BARCELO02 Universitat Autónoma de Barcelona 30/09/2021 1
27 ESP E BARCELO01 Universitat de Barcelona 30/09/2021 1
28 ESP E PALMA01 Universitat de Les Illes Balears 30/09/2021 3
29 PORT  P LISBOA01 Universidade Catolica Portuguesa 30/09/2021 1
30 PORT  P LISBOA01 UCP (CAMPUS BRAGA) 30/09/2021 1
31 PORT  P FUNCHAL03 Universidade da Madeira 30/09/2021 1
32 PORT  P EVORA01 Universidade de Évora 30/09/2021 1
33 PORT  P FARO02 Universidade do Algarve 30/09/2021 1
34 PORT  P PORTO02 Universidade do Porto 30/09/2021 1
35 PORT  P LISBOA43 Universidade Aberta de Lisboa 30/09/2021 2
36 PORT  P BRAGA01 Universidade do Minho 30/09/2021 2
37 PORT P COIMBRA02 Instituto politécnico de Coimbra 30/09/2021 1
38 PORT P ACORES01 Universidade dos Acores 30/09/2021 1
39 RU RO BUCURES09 Universitatea din Bucuresti 30/09/2021 2
40 D D LEIPZIG01 Universität Leipzig 30/09/2021 1
41 D D FRANKFU01 Johann Wolfgang Goethe Universität Frankfurt am Main 30/09/2021 3
42 SK SK BRATISL02 Univerzita Komenskeho v Bratislave 30/09/2021 2

Kolumna liczba miejsc: miesca w ramach wymiany dydaktycznej (STA) + wymiana szkoleniowa (administracyjna) (STT)