Zaliczanie zajęć specjalizacyjnych i przedmiotów ogólnouniwersyteckich

zdjęcie studentówRada Instytutu, która odbyła się 11 I 2011 r. jednogłośnie przyjęła następującą uchwałę: Studenci mają obowiązek zaliczania zajęć specjalizacyjnych na studiach II stopnia w ISIiI UW, zostały one bowiem stworzone pod kątem realizacji określonego programu. Przedmioty ogólnouniwersyteckie (zarówno na studiach I jak i II stopnia) muszą zaś pochodzić z oferty Uniwersytetu Warszawskiego.