Dziedziny badawcze Zakładu Historii i kultury

DZIEDZINY BADAWCZE

Mezoameryka:

 • historia, antropologia i kultura Mezoameryki i wczesnokolonialnej Nowej Hiszpanii
 • wierzenia i wizja świata ludów Nahua
 • język nahuatl
 • kodeksy (księgi) środkowego Meksyku, systemy dywinacyjne,
 • widowiska i fiesty w Meksyku przedhiszpańskim i kolonialnym

Ameryka Łacińska:

 • Kuba – przemiany społeczne i polityczne
 • Lewica latynoamerykańska
 • Narkoprodukcja, narkoprzemyt, narkoprzemoc
 • Religie i Kościoły w Ameryce Łacińskiej,
 • Teologia Wyzwolenia
 • Mario Vargas Llosa
 • Historia Meksyku XIX-XX w.
 • Historia i kultura Wyspy Wielkanocnej
 • Współczesne ruchy społeczno-polityczne w krajach Ameryki Południowej
 • Sztuka w kulturze Ameryki Łacińskiej
 • Historia kolonialna Ameryki Łacińskiej (XVI-XVIII w)
 • Historia morska i archeologia podwodna Iberoameryki
 • Historia polityczna, ekonomiczna i wojskowa Wielkich Karaibów (XVII-XVIII w)

Hiszpania:

 • Historia Hiszpanii do w. XIX
 • Kultura popularna w Hiszpanii drugiej połowy XX w.
 • Hiszpania w polityce międzynarodowej czasów zimnej wojny i „powojennej” dominacji USA
 • Katolicyzm hiszpański
 • Kościół a Państwo w Hiszpanii; historia społeczna hiszpańskiego katolicyzmu w wieku XIX i XX
 • Kultury mniejszościowe Półwyspu Iberyjskiego
 • Historia i kultura hiszpańskiej Galicji
 • Nacjonalizm i terroryzm baskijski
 • Kobiety w historii Hiszpanii
 • Kobieta w sztukach plastycznych Galicji
 • Historia Madrytu
 • Twórczość Antoniego Gaudiego
 • Hiszpańska religijność ludowa

Migracje

 • Polacy w Hiszpanii
 • Migracje polskie do Ameryki Łacińskiej w okresie międzywojennym
 • Polonia w Ameryce Łacińskiej
 • Żydzi polscy w Ameryce Łacińskiej
 • Emigracja i uchodźctwo galisyjskie
 • Relacje polsko-hiszpańskie

… i szersze tematy:

 • Kontakty międzykulturowe na przestrzeni dziejów i (nie)przetłumaczalność dyskursów
 • Graficzny przekaz informacji,
 • Teoria pisma
 • Humor i śmiech w ujęciu antropologicznym
 • Antropologia widowisk, performatyka
 • Studia nad pamięcią, tożsamością i płcią
 • Problematyka tożsamości etnicznych i narodowych w Ameryce Łacińskiej
 • Historia komunikacji masowej