mgr Karolina Juszczyk

Karolina Juszczyk 2.jpg

Kontakt (e-mail): karolina.juszczyk@uw.edu.pl

Dyżur: środa, godz. 11:30 – 13:00

Pełnione funkcje: doktorantka, współprowadząca zajęcia „Historia Ameryki prekolumbijskiej” i „Historia Ameryki Łacińskiej I”

Specjalizacja naukowa: historia prekolumbijska Ameryki Południowej; sztuka naskalna rejonu andyjskiego i karaibskiego

Przebieg kariery naukowej:

od 2017: Studia doktoranckie na Wydziale Neofilologii UW. Temat pracy: „Znaki sztuki naskalnej (petroglify) jako możliwe znaki toponimiczne”. Promotor: dr hab. Katarzyna Mikulska.

2015 – 2017: Studia magisterskie w Centrum Studiów Latynoamerykańskich (CESLA) UW.

2013 – 2015: Studia magisterskie w Instytucie Archeologii UW. Tytuł pracy magisterskiej: „Diet analysis of the individuals from the site of El Castillo de Huarmey, based on dental microwear features”. Promotor: dr hab. Arkadiusz Sołtysiak.

2010 - 2013: Studia licencjackie w Instytucie Archeologii UW. Tytuł pracy licencjackiej: “Analiza ikonograficzna malowanych płyt ze stanowiska Maucallacta (dep. Arequipa, Peru)”. Promotor: dr hab. Janusz Wołoszyn.

Zainteresowania/projekty badawcze:

- sztuka naskalna z rejonu andyjskiego i karaibskiego

- dokumentacja archeologiczna

- GIS

- kartografia historyczna

- systemy komunikacji graficznej

- archiwistyka

- paleografia hiszpańska

Stypendia i granty:

2018 – 2020 stypendystka w projekcie naukowym pt. “Rola dostaw drewna z południowego Bałtyku i wicekrólestwa Nowej Hiszpanii w rozwoju morskiego imperium Hiszpanii w XVIII wieku”, prowadzonym przez dr. Rafała Reicherta na Wydziale Neofilologii UW, finansowanym z grantu Narodowego Centrum Nauki OPUS 13.

2017 – 2020 współpraca w projekcie naukowym pt. “Kompleksowe badania rzeźb i sztuki naskalnej w azteckim założeniu ogrodowym w Texcotzingo”, prowadzonym przez mgr. Daniela Prusaczyka na Wydziale Neofilologii UW, finansowanym z grantu Narodowego Centrum Nauki PRELUDIUM 12.

2017 – 2018 wykonawca w projekcie naukowym pt. “Toro Muerto - wieloaspektowa analiza unikatowego południowoamerykańskiego kompleksu sztuki naskalnej”, prowadzonym przez dr. hab. Janusza Wołoszyna na Wydziale Historycznym UW, finansowanym z grantu Narodowego Centrum Nauki OPUS 12.

2014 – 2017 kierownik projektu naukowego pt.: „Dokumentacja cyfrowa i analiza technologiczno-chronologiczna petroglifów z Toro Muerto (dep. Arequipa, Peru)”, prowadzonego na Wydziale Historycznym UW, finansowanego z „Diamentowego Grantu” Ministerstwa Nauki i Szkolnictwa Wyższego.

2017 Stypendium Ministra, finansowane przez Ministerstwo Nauki i Szkolnictwa Wyższego.

2015 Stypendium Ministra, finansowane przez Ministerstwo Nauki i Szkolnictwa Wyższego.

Publikacje:

Juszczyk, Karolina, Andrzej Rozwadowski, Janusz Z. Wołoszyn

2018 Documentando Toro Muerto (Arequipa, Perú) Informe de las temporadas 2015-2017, SIARB, Boletin No. 32

Imbertis, Abraham, Karolina Juszczyk, Daniel Prusaczyk, Stanisław Rzeźnik, Janusz Z. Wołoszyn

2018 Toro Muerto: Documenting the largest rock art site in Peru. Preliminary report, BCSP, No. 43

Narimanishvili, Dimitri, Revaz Vadachkoria, Ketevan Tamazashvili, Karolina Juszczyk, Weronika Tomczyk

2017 Archaeological Excavations at Beshtasheni Late Bronze Age – Early Iron Age Cemetery (2015-2016 Results), Aramazd XI/1, ed. Kosyan Aram

Juszczyk, Karolina, Dominika Kossowska, Daniel Prusaczyk, Weronika Tomczyk

2017 Badania motywów ornitomorficznych na ceramice inkaskiej [w:] Rocznik studenckiego ruchu naukowego Uniwersytetu Warszawskiego, Uniwersytet Warszawski, Warszawa.

Współpraca z naukowcami i ośrodkami krajowymi:

Instytut Studiów Iberyjskich i Iberoamerykańskich UW (dr hab. Katarzyna Mikulska, dr Rafał Reichert, mgr Daniel Prusaczyk)

Instytut Archeologii UW (dr hab. Agnieszka Tomas, mgr Tomasz Dziurdzik)

Współpraca z naukowcami i ośrodkami zagranicznymi:

Uniwersytet w Leiden, Holandia (dr Marlena Antczak, dr Andrzej Antczak)

Escuela de Arqueología, UNICACH, Meksyk (dr Fanny López Jiménez)