mgr Magdalena Adamczyk

PRACOWNIA JĘZYKOZNAWSTWA I DYDAKTYKI JĘZYKÓW IBERYJSKICH

Pełnione funkcje:

 • członkini komisji programowej studiów nauczycielskich języka hiszpańskiego
 • autorka egzaminów certyfikacyjnych UW z języka hiszpańskiego 
 • koordynatorka Zespołu glottodydaktycznego do spraw współpracy ze szkołami w zakresie innowacji w nauczaniu języka hiszpańskiego
 • członkini grupy badawczej Pracowni Językoznawstwa i Dydaktyki Języków Iberyjskich
 • administratorka witryny internetowej Instytutu

Specjalizacja naukowa: językoznawstwo

Przebieg kariery zawodowej:

Absolwentka jednolitych studiów magisterskich w zakresie filologii, specjalność iberystyka (j. hiszpański) w Instytucie Studiów Iberyjskich i Iberoamerykańskich Wydziału Neofilologii Uniwersytetu Warszawskiego, a na Uniwersytecie w Grenadzie (Hiszpania) studiów w zakresie teorii literatury i literatury porównawczej (licenciada) oraz studiów podyplomowych w zakresie nauczania języka hiszpańskiego jako obcego (máster). Odbyła także studia doktoranckie w zakresie językoznawstwa na Wydziale Neofilologii Uniwersytetu Warszawskiego w Instytucie Studiów Iberyjskich i Iberoamerykańskich oraz jest uczestniczką studiów doktoranckich Programa de Doctorado en Lenguas, Textos y Contextos na Uniwersytecie w Grenadzie. Odbyła również staż naukowy na Uniwersytecie Algarve (Portugalia).
Wieloletni pracownik dydaktyczny prowadzący zajęcia akademickie w zakresie nauczania języka hiszpańskiego jako obcego na wszystkich poziomach zaawansowania, dydaktyki języka hiszpańskiego, języka turystycznego, ekonomicznego i administracyjnego, języka kontaktów międzynarodowych, gramatyki opisowej języka hiszpańskiego, gramatyki kontrastywnej i historii języka, aktualnych tendencji w językoznawstwie, tłumaczeń ekonomicznych i biznesowych, tłumaczeń prawniczych, a w ramach programu Erasmus przeprowadziła zajęcia na Uniwersytecie Autonomicznym Madryckim, Uniwersytecie La Laguna i Uniwersytecie w Granadzie oraz uczestniczyła w projektach współpracy z Ambasadą Hiszpanii w ramach organizacji wydarzeń kulturalnych i dydaktycznych.
Członkini komisji egzaminacyjnej II etapu Olimpiady Języka Hiszpańskiego, członkini jury XI i XII Konkursu Teatru Szkolnego w J. Hiszpańskim organizowanego przez Biuro Radcy ds. Edukacji Ambasady Hiszpanii, współpracowniczka MSZ w opracowywaniu i przeprowadzaniu egzaminów resortowych z języka hiszpańskiego, egzaminatorka oficjalnych egzaminów z języka hiszpańskiego (Diplomas de Español como Lengua Extranjera) na wszystkich poziomach od A1 do C2.
Tłumaczka pisemna, ustna oraz audiowizualna współpracująca z hiszpańskimi instytucjami lokalnymi oraz izbami turystycznymi i handlowymi, a także placówkami dyplomatycznymi oraz innymi podmiotami rozwijającymi współpracę polsko-hiszpańską. 

Zainteresowania i projekty badawcze:

 • Lingwistyka
 • Dydaktyka
 • Tłumaczenia
 • Język hiszpański specjalistyczny (biznesowy, turystyczny itp.)

Kontakt: magdalena.adamczyk@uw.edu.pl

Prowadzone zajęcia
https://usosweb.uw.edu.pl/kontroler.php?_action=katalog2/osoby/pokazOsob...

Publikacje: 
https://pbn.nauka.gov.pl/core/#/person/view/5e7094e2878c28a0473c6094/cur...

Opublikowane tłumaczenia:

 • Wygnana królowa (tyt. oryg. Goodbye, España), Mercedes Salisachs, ISBN: 978-83-240-2710-1, 2016.
 • La lengua polaca (tyt. oryg. Język polski), prof. Walery Pisarek, red. A. Hącia, Rada Języka Polskiego, Warszawa, ISBN 978-83-916268-2-5, 2007.

Organizacja kongresów międzynarodowych:

 • przewodnicząca komitetu organizacyjnego Międzynarodowego Kongresu Glottodydaktycznego „La enseñanza del español como lengua extranjera en el siglo XXI”, Uniwersytet Warszawski (28-29.10.2020)
 • współpraca przy organizacji Międzynarodowego Kongresu „En torno a Cervantes”, Uniwersytet Warszawski (16-18.11.2016)
 • członkini komitetu organizacyjnego Międzynarodowego Sympozjum „IV Foro de Lingüística Hispánica: Panorama de Temas y Métodos de Investigación”, Uniwersytet Warszawski / Uniwersytet SWPS (7-9.05.2015)
 • współpraca przy organizacji Międzynarodowego Kongresu: Kultura hiszpańskiego i iberoamerykańskiego baroku i jej kontekst europejski, Uniwersytet Warszawski (21-25.09.2009)

Współpraca z naukowcami i ośrodkami krajowymi:

 • członkini Polskiego Stowarzyszenia Hispanistów (PSH)

Współpraca z naukowcami i ośrodkami zagranicznymi:

 • współpraca w ramach projektu „Fostering higher education students’ autonomy through blended learning” z zagranicznymi badaczami z Universitat Autònoma de Barcelona oraz Fundació Universitària Balmes (Hiszpania), Universitetet i Stavanger (Norwegia), Université Catholique de Lyon (Francja), Universidade do Minho (Portugalia), a wcześniej także z Universitat de Vic – Universitat Central de Catalunya (Hiszpania) i Universidad Madero Puebla (Meksyk)