dr hab. Katarzyna Mikulska

dr hab.

Katarzyna Mikulska

e-mail: k.mikulska@uw.edu.pl

ZAKŁAD HISTORII I KULTURY HISZPANII I AMERYKI ŁACIŃSKIEJfota KAsia Mexico mala.jpg

Pełnione funkcje: pracownik Instytutu od 2005 r.

 • Kierownik Zakładu 
 • Członek Rady Instytutu
 • Członek Rady Naukowej czasopisma Anales de Antropología i Arqueología mexicana
 • Promotor prac magisterskich

Specjalizacja naukowa: mezoamerykanista, filolog

Przebieg kariery naukowej:

Absolwentka Filologii Hiszpańskiej Uniwersytetu Jagiellońskiego, w 1997 r. obroniła pracę magisterską zat. „Bóstwa kukurydzy w wierzeniach i kosmowizji nahuatlańskiej”. W 2004 r. uzyskała tytuł doktora nauk humanistycznych, ze specjalnością w mezoamerykanistyce, na podstawie pracy zat. „Język symboliczny w graficznych reprezentacjach wybranych bóstw nahuatlańskich”. W latach 1995/96, 1997 i 2002, dzięki stypendiom Rządu Meksykańskiego, przebywała na stażach badawczych w Meksyku, na Universidad Nacional Autónoma de Mexico (UNAM). Od 2009 jako visiting professor prowadzi kursy dot. przedhiszpańskich ksiąg kalendarzowo-religijnych na UNAM (Meksyk), w Colegio Mexiquense (Toluca) oraz w CIESAS (Centro de Investigación y Estudios Superiores en Antropología Social, Meksyk, Oaxaca), jak również w Krakowie w ramach Cracow Maya Conference.

W latach 2013-2016 zrealizowała projekt badawczy System komunikacji graficznej w przedhiszpańskich księgach kalendarzowo-religijnych środkowego Meksyku w ujęciu teoretycznym i na tle odmiennych tematycznie kodeksów prekolonialnych, finansowany przez Narodowe Centrum Nauki, nr grantu 330500/501/66/GR-4565. W ramach projektu przeprowadziła m/ in. badania nad oryginałami kodeksów Borgia i Vaticano B w Bibliotece Watykańskie, a także zorganizowała Sympozjum Międzynarodowe Sistemas de comunicación gráfica indígena: acercamiento teórico w Warszawie. Sympozjum to stało się początkiem cyklicznych konferencji Sign and Symbol, organizowanych przez Instytut Studiów Iberyjskich i Iberoamerykańskich UW, Zakład Egiptologii UW oraz Seminar für Romanische Philologie, Georg-August-Universität Göttingen, których celem jest spotkanie na jednym gruncie specjalistów od wszelkich dawnych i nieeuropejskich pism, takich jak pisma mezoamerykańskie, egipskie, chińskie i wiele innych.

W 2016 r. otrzymała grant Narodowego Centrum Nauki w ramach konkursu OPUS na realizację kolejnego projektu badawczego zat. „Codex Vaticanus B: zapomniana księga dywinacyjna z przedhiszpańskiego środkowego Meksyku"

Jest autorką książek Tejiendo destinos. Un acercamiento al sistema de comunicación gráfica en los códices adivinatorios (2015) i El lenguaje enmascarado. Un acercamiento a las representaciones gráficas de deidades nahua („Zamaskowany język: zbliżenie do przedstawień graficznych bóstw nahuatlańskich”, 2008), obie wydane w Meksyku; artykułów naukowych, które ukazały się w czasopismach polskich, meksykańskich, hiszpańskich, amerykańskich i włoskich, współkoordynatorem dwóch dossier tematycznych, które ukazały się w czasopiśmie Itinerarios. Wyniki prac przedstawiła także w postaci referatów w kongresach międzynarodowych w Meksyku, Hiszpanii, Holandii, Włoszech, Francji, Salwadorze, Chinach i w Polsce, jak również koordynowała sympozja, m. in. w ramach 52, 53 i 54 Międzynarodowego Kongresu Amerykanistów (w Sewilli, w Meksyku i w Wiedniu) oraz na kongresie CEISAL w Tuluzie.

Jest członkiem Polskiego Towarzystwa Studiów Latynoamerykanistycznych, jak również członkiem Rad Naukowych czasopism Anales de Antropología i Arqueología mexicana.

Dziedziny i projekty badawcze:

 • historia, antropologia i kultura Mezoameryki, w szczególności Azteków i ludów Nahua, ich wierzenia i wizja świata, język nahuatl
 • kodeksy (księgi) środkowego Meksyku, systemy dywinacyjne, graficzny przekaz informacji, teoria pisma

Dyżur: piątek, godz. 15.00-15.45.

Najważniejsze publikacje:

 • Mikulska, Katarzyna (2015) Tejiendo destinos. Un acercamiento al sistema de comunicación gráfica en los códices adivinatorios. Zinacantepec (Estado de México): El Colegio Mexiquense, A.C., ISiI-Uniwersytet Warszawski. 524 str.
 • Lesbre, Patrick i Mikulska, Katarzyna, red. (2015): Identidad en palabras: nobleza indígena novohispana, Meksyk-Warszawa, IIA-UNAM – ISIiI UW
 • Mikulska, Katarzyna (2015)  “Más allá de la nobleza: el discurso nahuallatolli y sus usuarios”, w: Patrick Lesbre i Katarzyna Mikulska (red.): Identidad en palabras: nobleza indígena novohispana, Meksyk-Warszawa, IIA-UNAM – ISIiI UW: 267-302.
 • Mikulska, Katarzyna (2014): “On numbers, tables and calendars: When writing appeared”. Contributions In New World Archaeology, wydanie specjalne “Mesoamerican Writing Systems”. 7: 47/72.
 • Mikulska, Katarzyna i Contel, José (2011): De dioses y hombres. Creencias y rituales mesoamericanos y sus supervivencias, Serie Encuentros V. Warszawa, IEIeI-Uniwersytet Warszawski – IRIEC-Universidad de Toulouse.
 • Contel, José i Mikulska, Katarzyna (2011): “Mas nosotros que somos dioses nunca morimos”. Ensayo sobre tlamacazqui: ¿dios, sacerdote o qué otro demonio?. W: Katarzyna Mikulska y José Contel (red.), De dioses y hombres. Creencias y rituales mesoamericanos y sus supervivencias. Encuentros V. Warszawa, IEIeI-Uniwersytet Warszawski – IRIEC-Universidad de Toulouse.
 • Mikulska, Katarzyna (2011) [on-line] “Did the Aztec Tlatoani possess supernatural or divine powers?”. Mexicolore. http://www.mexicolore.co.uk/index.php?one=azt&two=aaa&id=542&typ=reg
 • Mikulska Dąbrowska, Katarzyna (2010): “«Secret Language» in Oral and Graphic Form. Religious-magic Discourse in Aztec Speeches and Manuscripts”. Oral Tradition, 25 (2) http://journal.oraltradition.org/
 • Mikulska Dąbrowska, Katarzyna (2010): “¿Cuchillos de sacrificio? El papel del contexto en la expresión pictórica mesoamericana.” Itinerarios. 12: 125-154.
 • Mikulska Dąbrowska, Katarzyna (2009): „Prekolumbijskie cywilizacje Mezoameryki”. In: Marcin Florian Gawrycki (red.) Dzieje kultury latynoamerykańskiej. Warszawa, PWN: 73-84.
 • Mikulska Dąbrowska, Katarzyna (2009): „«Język tajemny»” w mowie i w znakach, czyli dyskurs o charakterze religijno-magicznym w mowach i w kodeksach azteckich. In: Urszula Aszyk, Agnieszka Flisek, Łukasz Grutzmacher i Karolina Kumor (red.) W kręgu literatury i kultury iberyjskiej i iberoamerykańskiej. Migracja i transformacja dyskursów – dialog międzykulturowy. Warszawa, Wydawnictwa Uniwersytetu Warszawskiego: 199-226.
 • Mikulska Dąbrowska, Katarzyna (2008) El lenguaje enmascarado. Un acercamiento a las representaciones gráficas de deidades nahua. Instituto de Investigaciones Antropológicas-UNAM, PTSL, Instytut Studiów Iberyjskich i Iberoamerykańskich UW. Meksyk.
 • Mikulska Dąbrowska, Katarzyna (2008) “El concepto de ilhuicatl en la cosmovisión nahua y sus representaciones gráficas en los códices”. Revista Española de Antropología Americana (Universidad Complutense de Madrid), 38 (2): 151-171. ISSN 0556-6533.
 • Mikulska Dąbrowska, Katarzyna (2008): “Juegos de palabras, juegos de imagenes. Una mirada a la expresión pictográfica nahua”. Actas del XV Congreso Internacional de AHILA. 1808-2008. Crisis y problemas en el Mundo Atlántico. Universiteit Leiden. Dpto. de Estudios Latinoamericanos. 26-29.08.2008. CD-rom. ISBN/EAN 978-90-72356-03-1.
 • Mikulska Dąbrowska, Katarzyna (2007): “La comida de los dioses. Los signos de manos y pies en representaciones gráficas de los nahuas y su significado” (“Food of the Deities: the signs of ‘hands’ and ‘feet’ in graphic representations of the Nahua and their Meaning”). Itinerarios (Institute for Iberian and Iberoamerican Studies). 6: 11-53.
 • Mikulska, Katarzyna (2004): “Los valores del glifo: diseños de ‘huesos’ y ‘cráneos’ en las representaciones mesoamericanas” (“The Values of Glyphs: the Patterns of ‘Bones’ and ‘Skulls’ in the Mesoamerican Representations”). In: Malgorzata Nalewajko (coord.) Identidades: Etnias, Culturas, Naciones. Warsaw, Institute for Iberian and Iberoamerican Studies: 67-92.

Linki do stron zawierających pełną bibliografię:

https://uw.academia.edu/KatarzynaMikulska

https://www.researchgate.net/profile/Katarzyna_Mikulska

https://pbn.nauka.gov.pl/sedno-webapp/myConfirmedContributions

Współpraca z naukowcami i ośrodkami krajowymi:

Współpraca z naukowcami i ośrodkami zagranicznymi: