Praktyki Erasmus+

 

logo Erasmus+

Koordynator praktyk Erasmus w roku akademickim 2022/2023:

dr Zofia Grzesiak

zofia.grzesiak@uw.edu.pl


PRAKTYKI ERASMUS+ 2022/2023:

studenckie, doktoranckie i dla przyszłych absolwentek i absolwentów

Erasmus+ to nie tylko studia. To także finansowanie zagranicznych praktyk i staży w Europie i na Świecie!

Miejsce odbywania praktyk wybierają Państwo sami.

Mimimalna długość praktyk: 60 dni. Finansowanie maksymalnie na 180 dni.

Praktyki mogą być realizowane w krajach programu (Erasmus+ UE) oraz w krajach partnerskich, do których należą, m.in., Argentyna, Boliwia, Brazylia, Ekwador, Gwatemala, Honduras, Kolumbia, Kostaryka, Kuba, Meksyk, Nikaragua, Panama, Paragwaj, Peru, Salwador, Wenezuela. Poza Europą: tylko na uniwersytetach.

Kwota stypendium:

KRAJE UE i STOWARZYSZONE z PROGRAMEM:

a) 700 euro Austria, Belgia, Cypr, Dania, Finlandia, Francja, Grecja, Hiszpania, Irlandia, Islandia, Lichtenstein,

Luksemburg, Malta, Niderlandy, Niemcy, Norwegia, Portugalia, Szwecja, Włochy;


b) 600 euro Bułgaria, Chorwacja, Czechy, Estonia, Litwa, Łotwa, Macedonia Północna, Rumunia, Serbia,

Słowacja, Słowenia, Turcja, Węgry.


KRAJE NIESTOWARZYSZONE Z PROGRAMEM:

Niezależnie od kraju określonego w definicjach pkt. 2 stypendium wynosi 700 euro/miesięcznie.

Podstawowe kryteria kwalifikacji stanowią:

  • zgodność programu praktyki z programem studiów;
  • osiągnięcia w nauce;
  • wypełnione porozumienie na formularzu Learning Agreement for Traineeships część Before the Mobility;
  • potwierdzona znajomość języka, w którym ma odbywać się praktyka;
  • w przypadku wyjazdu na praktykę studencką możliwe posiadanie tylko jednego warunku zaliczeniowego na dzień kwalifikacji.

* W przypadku wyjazdu na praktykę absolwencką, należy zgłosić swoją kandydaturę, tj. dostarczyć do BWZ komplet w pełni wypełnionych podpisanych i opieczętowanych dokumentów, podczas ostatniego roku studiów, a kwalifikacja na praktykę musi nastąpić przed egzaminem dyplomowym lub obroną pracy doktorskiej. = Zanim skończy się studia.

SZCZEGÓŁOWE INFORMACJE I ZASADY SĄ DOSTĘPNE i AKTUALIZOWANE NA STRONIE BWZ