Zarząd Samorządu Studentów Instytutu Studiów Iberyjskich i Iberoamerykańskich UW

ZSS ISIiI UW w roku akademickim 2017/2018

mail: zssiberystykauw@gmail.com

Dyżur w sem. zimowym: wtorek 13:15 –14:45,  ul. Oboźna 8, parter, sala nr 7

imię i nazwisko stanowisko nr telefonu
Julian Konopelski Przewodniczący ZSS  
Anita Szewczyk    
Magdalena Goc    
Anna Urbańska