REKRUTACJA NA STUDIA NA ROK AKADEMICKI 2020/2021

EGZAMINACYJNA SESJA LETNIA ROKU AKADEMICKIEGO 2019/2020

EGZAMINACYJNA SESJA LETNIA ROKU AKADEMICKIEGO 2019/2020

Zapraszamy do zapoznania się z harmonogramem i formą zaliczenia przedmiotów w sesji egzaminacyjnej semestru letniego, która odbędzie się w dniach 15.06-05.07.2020

DZIEŃ OTWARTY ON-LINE DLA KANDYDATÓW NA STUDIA W NASZYM INSTYTUCIE

DZIEŃ OTWARTY ON-LINE DLA KANDYDATÓW NA STUDIA W NASZYM INSTYTUCIE

Kandydatów na studia w naszym Instytucie zapraszamy do zapoznania się z zapisem transmisji Dnia Otwartego on-line na naszym profilu facebookowym. 

SPRAWOZDANIE REKTORA UW Z DZIAŁALNOŚCI UCZELNI W 2019 R.

SPRAWOZDANIE REKTORA UW Z DZIAŁALNOŚCI UCZELNI W 2019 R.

24 czerwca, podczas posiedzenia online, ostatniego przed wakacjami, Senat przyjął „Sprawozdanie rektora Uniwersytetu Warszawskiego z działalności uczelni w 2019 roku”. W sprawozdaniu znajdują się informacje na temat wszystkich najważniejszych aspektów działalności UW w ubiegłym roku.

PRZEKSZTAŁCENIE ZAKŁADU JĘZYKA I KULTURY LUZO-BRAZYLIJSKIEJ

PRZEKSZTAŁCENIE ZAKŁADU JĘZYKA I KULTURY LUZO-BRAZYLIJSKIEJ

Informujemy, że na mocy zarządzenia Dziekana Wydziału Neofilologii z dnia 29 maja 2020 r., przekształceniu uległ  Zakład Języka i Kultury Luzo-brazylijskiej w naszym Instytucie.

NOWE ZARZĄDZENIA REKTORA UW

NOWE ZARZĄDZENIA REKTORA UW

Prosimy o zapoznanie się z zarządzeniami Rektora UW z 21 i 26 maja 2020 r. dotyczącymi funkcjonowania Uniwersytetu po 25 maja.

WSZYSCY JESTEŚMY RÓWNOWAŻNI

WSZYSCY JESTEŚMY RÓWNOWAŻNI

Polecamy zapoznanie się z najnowszymi materiałami kampanii z cyklu "Równoważni". Społeczność Uniwersytetu Warszawskiego jest różnorodna na wiele sposobów.

SPOTKANIA ONLINE O PRIORYTETOWYCH OBSZARACH BADAWCZYCH (POB) IDUB NA UW

SPOTKANIA ONLINE O PRIORYTETOWYCH OBSZARACH BADAWCZYCH (POB) IDUB NA UW

Trwa cykl spotkań online dotyczących 5 Priorytetowych Obszarów Badawczych (POB) "Inicjatywy doskonałości" na UW, podczas których członkowie społeczności UW będą mogli dowiedzieć się m.in., jak można włączyć się w działania realizowane w ramach POB. 

 NUMER LETNI PISMA UCZELNI

NUMER LETNI PISMA UCZELNI

Ukazał się najnowszy, letni numer pisma „UW”, który jest nietypowy z wielu względów. Otwiera go wiadomość o wynikach wyborów rektorskich, w środku jest specjalny dział, dotyczący uniwersytetu w czasie epidemii.

WOLONTARIAT WIELOKULTUROWY ONLINE

WOLONTARIAT WIELOKULTUROWY ONLINE

Zapraszamy do udziału w projekcie UW, który daje możliwość nauki języków, poszerzenia wiedzy o różnych kulturach i jest okazją do integracji społeczności UW.

2. MIĘDZYNARODOWY KONGRES TRADUKTOLOGICZNY

2. MIĘDZYNARODOWY KONGRES TRADUKTOLOGICZNY

Zapraszamy do udziału w drugiej edycji kongresu ogranizowanego przez nasz Instytut w formule on-line od 19 do 20 listopada 2020 r. Zgłoszenia można nadsyłać do 20 czerwca 2020 r.