Biblioteka Iberyjska

BIBLIOTEKA IBERYJSKA
 
Seria wydawnicza, nosząca tytuł Biblioteka Iberyjska, wydawana przez Instytut Studiów Iberyjskich i Iberoamerykańskich oraz Muzeum Historii Polskiego Ruchu Ludowego, została zainaugurowana w 2006 roku dwujęzycznym tomem Fernando Pessoy pt. Przesłanie (Mensagem). Ukazują się w niej dzieła związane z obszarem kulturowym iberyjskim i iberoamerykańskim, a także luzofońskim, a przede wszystkim z jego polskimi kontekstami.
 
Publikowane w serii dzieła, mimo że w większości powstały na zachodnich rubieżach Europy, a nawet jeszcze dalej, w Latynoameryce, stanowią dla nas jeden z wielu możliwych kluczy do lepszego zrozumienia odległych krajów, ich historii, kultur oraz ich mieszkańców. Stanowią także próbę odpowiedzi na pytanie o narodową swoistość kultury, jakże ważną w dzisiejszych czasach. Zainteresowanie własnym rodowodem, samoświadomość zakotwiczona w indywidualnej i zbiorowej pamięci jest w dzisiejszych czasach elementem naszej tożsamości. Ale czymże jest własna tożsamość, jeśli nie przegląda się w lustrze tożsamości Innego – la question de l’autre - by przywołać Tzvetana Todorova? Badania nad tożsamością nie są przecież jedynie dziedziną archeologii wiedzy, ale również dziedziną tworzenia nowych jej archiwów, m.in. poprzez nawiązanie kontaktu z inną pamięcią, innym doświadczeniem historii, inną wizją przeszłości i kreacją przyszłości.
 
Redaktor serii dr hab. Jerzy Mazurek
Zastępca redaktora dr hab. Zuzanna Jakubowska