awilkos's blog

spotkanie "Pessoa - Tabucchi - Lizbona"

11 IV (wtorek), 19.00 

Spotkanie literackie poświęcone tym pisarzom dziś w Czułym Barbarzyńcy

O tym wydarzeniu

Nadeszła wiosna, a z nią nowe spotkanie z cyklu NOWA KSIĄŻKA w Nowym Teatrze!

Lizbona. Tam krzyżują się literackie kroki Tabucchiego i Pessoi. Będziemy rozmawiać o związkach obu pisarzy z miastem, o więzach łączących ich dorobki literackie.

mgr Aleksandra Wilkos

IMG_20161201_160436.jpgZAKŁAD / PRACOWNIA* Zakład Języka i Kultury Luzo-Brazylijskiej

Pełnione funkcje: doktorant/pracownik Instytutu od 2013 r.

Prowadzi zajęcia z: Gramatyki opisowej j. portugalskiego (Morfologia), Krytyki i historii przekładu, Teorii przekładu i lektorat z j. portugalskiego dla średnio zaawansowanych. Ponadto prowadzi zajęcia przekładoznawcze do wyboru dla portugalistów.