4.04.2014 r. WYKŁAD DYREKTOR MUZEUM ZŁOTA W BOGOCIE

Ambasada Kolumbii w Polsce oraz Centrum Studiów Latynoamerykańskich (CESLA), Instytut Studiów Iberyjskich i Iberoamerykańskich oraz Instytut Etnografii i Antropologii Kulturowej UW 4 kwietnia 2014 r. w godz. 10.30–12.30 w Sali Senatu Pałacu Kazimierzowskiego UW zorganizowały wykład, który wygłosiła Pani Dr María Alicia Uribe Villegas, Dyrektor Muzeum Złota w Bogocie, pt. "Prehiszpańskie złoto Kolumbii: spuścizna różnorodności kulturowej".