dr Ana Garrido

dr Ana Garrido González

e-mail: a.garridogonza@uw.edu.pl

Dyżur: Środa, godz. 9:30

Pełnione funkcje:

 • Wykładowczyni i badaczka literatury, kultury i języków iberyjskich.
 • Członkini grupy badawczej GENIA: Płeć, tożsamość i dyskurs w Hiszpanii oraz Ameryce Łacińskiej.
 • Członkini grupy badawczej (Otra)Iberia.
 • Członkini Grupy Badawczej Glottodydaktyki departamentu dydaktyki.

Prowadzone zajęcia:

https://usosweb.uw.edu.pl/kontroler.php?_action=katalog2/osoby/pokazOsob...

Specjalność akademicka: literatura / kultura / językoznawstwo

Przebieg kariery naukowej:

Dr Ana Garrido González uzyskała tytuł magistra filologii Uniwersytetu w Santiago de Compostela. Posiada wykształcenie z zakresu filologii galisyjskiej, portugalskiej i hiszpańskiej. Ukończyła podyplomowe studia dydaktyczne (CAP) oraz z nauczania języka hiszpańskiego jako języka obcego (ELE) i galisyjskiego jako języka obcego (GLE). Pracowała w szkole średniej w Hiszpanii, a także prowadziła szkolenia dla dorosłych z języka specjalistycznego (kursy języka dla pracowników administracji i prawników). Uczyła również hiszpańskiego jako języka obcego w Instytucie Cervantesa w Warszawie i posiada akredytację jako egzaminator DELE. W 2010 r. złożyła podanie o stanowisko lektora języka galisyjskiego na Uniwersytecie Warszawskim i od tego roku pracuje w Instytucie Studiów Iberyjskich i Iberoamerykańskich.

W czerwcu 2019 r. obroniła pracę doktorską, Emigración e identidad: la representación de la ausencia como afirmación en la literatura gallega (1936-1971): la “viuda de vivo” en contextos exílicos, napisaną pod kierunkiem dr hab. Tadeusza Miłkowskiego i dr hab. Katarzyny Moszczyńskiej-Dürst. Ponadto uczestniczyła w wielu międzynarodowych konferencjach m. in. w Hiszpanii, Argentynie, Wielkiej Brytanii, Irlandii, Niemczech i we Włoszech, a także pełniła funkcję koordynatora lub współkoordynatora licznych konferencji międzynarodowych.

Linie badawcze:

 • Przedstawienie emigracji i wygnania w literaturze,
 • Pamięć i tożsamość,
 • Studia dotyczące płci kulturowej i krytyka feministyczna,
 • Teoria emocji,
 • Współczesne narracje na półwyspie Iberyjskim.

Nagrody:

 • Nagroda Xohana Torres 2019 za esej Xohana Torres: da viúva de vivo á muller navegante. Książka zostanie wydana przez Uniwersytet Santiago de Compostela.

 Stypendia i wyjazdy:

 • Stypendia nauczycielskie Erasmus + na uniwersytetach w Hiszpanii i Portugalii.
 • Pobyt badawczy na uniwersytecie w Barcelonie - Centre Dona i Literatura.
 • Pobyt badawczy na Wydziale Filologii Galicyjskiej Uniwersytetu Santiago de Compostela.
 • Stypendium UW dla studentów studiów doktoranckich (2017/2018 - 2018/2019).
 • Stypendium dla najlepszych doktorantów UW (2016/2017 - 2017/2018 - 2019/2020).
 • Granty Międzynarodowego Stowarzyszenia Studiów Galicyjskich i Centrum Studiów Galicyjskich Uniwersytetu Warszawskiego na udział w charakterze prelegenta w 11. Kongresie AIEG oraz dokumentację w bibliotece Centrum Galicyjskiego w Buenos Aires, od 05.04. do 04.09.2015 r.
 • Stypendium stażowe w Departamencie Normalizacji Językowej Rady Miasta Santiago de Compostela, październik 2004 r. - czerwiec 2005 r.

Członkostwo w organizacjach międzynarodowych:

 • Sekretarz Międzynarodowego Stowarzyszenia Studiów Galicyjskich.

Publikacje:

Monografie:

• (2020) Monografia Xohana Torres: Da viúva de vivo á muller navegante, przetłumaczona na język galisyjski i opracowana pod kątem publikacji część rozprawy doktorskiej, Wydawnictwa Uniwersytetu w Santiago de Compestela (w druku).

Artykuły w czasopismach i książkach monograficznych

(można odczytać: https://uw.academia.edu/anagarridogonzalez)

• (2020) „Identidade, alteridade e retorno en Las mujeres inglesas destrozan los tacones al andar de Almudena Solana e A Veiga é como un tempo distinto de Eva Moreda”, Abriu-Estudos de Textualidade do Brasil, Galicia e Portugal Nr 9 (w druku). (czasopismo znajduje się na liście ministerstwa).

• (2018) „La mujer en tránsito y sus discursos subversivos. Penélope y sus primeros pasos hacia la emancipación”, Sociocriticism, Wydawnictwa Uniwersytetu w Granadzie, Vol. 33, No. 1-2, 215–252. (czasopismo znajdowało się na liście C ministerstwa).

• (2017) Garrido González, Ana i Moszczyńska-Dürst, Katarzyna, „Entre la «promesa de felicidad» y la melancolía del emigrante: Xohana Torres y Eva Moreda”, Estudios hispánicos, nr 25, 45-52. (czasopismo znajduje się na liście ministerstwa).

• (2017) „Elas e soas. A vulnerabilidade e a ausencia na produción literaria galega marcada polo exilio”, Madyigal, Revista de Estudios Gallegos, Universidad Complutense de Madrid, nr 20 Los estudios gallegos en tiempos de cambio y transformación: de Buenos Aires a Galicia (wyd. specjalne), 127-134.

• (2016) „«Ahora la loca soy yo.» Identidad y locura en la viuda de vivo. Una interpretación del cuento «La asegurada» de Rafael Dieste. Identidad, género y nuevas subjetividades en las literaturas hispánicas”, Katarzyna Moszczyńska-Dürst, Karolina Kumor, Ana Garrido González, Aránzazu Calderón Puerta (red.) Warszawa, Instytut Studiów Iberyjskich i Iberoamerykańskich Uniwersytetu Warszawskiego, 311-325.

• (2016-2017) „O non-lugar na emigración galega. O espazo e o corpo como portadores de memoria en Adiós María de Xohana Torres”, Galicia21: Journal of Contemporary Galician Studies, 22–38.

• (2015) „Viudas de vivos: la representación desde el exilio gallego de la vulnerabilidad y la violencia en el cuerpo y el rostro de la mujer que espera, a partir de la obra de Luis Seoane y Alfonso Daniel Rodríguez Castelao”, Violencia y discurso en el mundo hispánico: género, cotidianidad y poder, Miguel Carrera Garrido i Mariola Pietrak (koord.), Sewilla: UMCS / Wyd. Padilla, 251–270.

• (2015) Garrido González, Ana i Moszczyńska-Dürst, Katarzyna „ «De tu ventana a la mía» entre la memoria y género: el homenaje fílmico de la mujer ventanera”. ¿La voz dormida? Memoria y género en las literaturas hispánicas. Aránzazu Calderón Puerta, Karolina Kumor, Katarzyna Moszczyńska-Dürst, (red.) Warszawa, Instytut Studiów Iberyjskich i Iberoamerykańskich Uniwersytetu Warszawskiego, 379-406.

• (2015) „Las chicas raras no tienen voz. Una interpretación de Adiós María de Xohana Torres”, Itinerarios. Revista de estudios lingüísticos, literarios, históricos y antropológicos, Warszawa, Instytut Studiów Iberyjskich i Iberoamerykańskich Uniwersytetu Warszawskiego, nr 21, 183–198.

Redakcja monografii wieloautorskich i specjalnych numerów czasopism:

• (2018) Maria Boguszewicz, Ana Garrido González i Dolores Vilavedra (red.), Identidade(s) e xénero(s) na cultura galega: unha achega interdisciplinar, Warszawa, Biblioteka Iberyjska, Instytut Studiów Iberyjskich i Iberoamerykańskich na Uniwersytecie Warszawskim.

• (2017) Karolina Kumor, Aránzazu Calderón, Ana Garrido González, Katarzyna Moszczyńska-Dürst (red.), (Escribir como mujer: ¿hacia una reescritura de la autoría?, Warszawa, Biblioteka Iberyjska, Instytut Studiów Iberyjskich i Iberoamerykańskich na Uniwersytecie Warszawskim.

• (2016) Katarzyna Moszczyńska-Dürst, Karolina Kumor, Ana Garrido González, Aránzazu Calderón Puerta (red.), Identidad, género y nuevas subjetividades en las literaturas hispánicas, Warszawa, Instytut Studiów Iberyjskich i Iberoamerykańskich Uniwersytetu Warszawskiego.

• (2014) Maria Boguszewicz i Ana Garrido González (red.), Identidade, memoria e xénero: un achegamento panorámico aos Estudos Galegos. Itinerarios. Revista de estudios lingüísticos, literarios, históricos y antropológicos, Warszawa, Instytut Studiów Iberyjskich i Iberoamerykańskich Uniwersytetu Warszawskiego, nr 20.

Współpraca z naukowcami i ośrodkami krajowymi:

 • Krakowskie Centrum Studiów Galicyjskich,
 • Uniwersytet Łódzki,
 • Uniwersytet Pedagogiczny w Krakowie,
 • Uniwersytet Wrocławski,
 • Uniwersytet Marii Curie-Skłodowskiej.

Współpraca z zagranicznymi badaczami i ośrodkami:

http://www.usc.es/gl/departamentos/flgaleg/index.html

 • Katedra Międzynarodowa José Saramago - Uniwersytet Vigo

https://catedrasaramago.webs.uvigo.gal

 

Tłumaczenia literackie z polskiego na galicyjski:

(2019) Olga Tokarczuk i Joanna Concejo, A alma perdida (Zgubiona dusza), Wydawnictwo Thule.

 •