dr Katarzyna Popek-Bernat

PRACOWNIA TEORII I PRAKTYKI PRZEKŁADU     ...........................................................

Pełnione funkcje: pracownik Instytutu od 2012 r.

 • Kierownik Pracowni
  Teorii i Praktyki Przekładu
  (od października 2016 r.)
 • Członkini Rady Dydaktycznej
  Instytutu (od grudnia 2019 r.)
 • Członkini Rady Naukowej
  Instytutu (od września 2016 r.)
 • Koordynator ds. Mobilności
  i programu Erasmus + (od 2012r.)
 • Opiekun sekcji hiszpańskiej
  Studenckiego Biura Tłumaczeń UW (od 2012r.)
 • Członikini Komisji Rekrutacyjnej
  do ISIiI UW na rok akademicki 2011-2012

  e-mail: k.popek-bernat@uw.edu.pl

  W sprawach Erasmusa: iber.incoming@uw.edu.pl

  Specjalizacja naukowa: językoznawca i przekładoznawca

  Przebieg kariery naukowej i zawodowej: Absolwentka Instytutu Studiów Iberyjskich i Iberoamerykańskich UW (2008) oraz Interdyscyplinarnego Podyplomowego Studium Kształcenia Tłumaczy Instytutu Lingwistyki Stosowanej UW (2009). W latach 2007-2008 stypendystka programu LLP-Erasmus na Universidad de Granada. W czerwcu 2012 zakończyła studia doktoranckie na Wydziale Neofilologii UW i obroniła rozprawę doktorską pt. „Językowy obraz relacji erotycznej w leksyce hiszpańskiej” napisaną pod kierunkiem prof. Jadwigi Linde-Usiekniewicz. Ma na swoim koncie publikacje artykułów naukowych poświęconych problematyce przekładu oraz badaniom współczesnej leksyki hiszpańskiej  w ujęciu kognitywnym i kontrastywnym. Jako visiting professor prowadziła zajęcia na Universidad de Granada i Universidad de Valencia.

  Od 2010 roku tłumacz przysięgły języka hiszpańskiego (TP 82/10). Współpracowała i współpracuje z dużymi korporacjami międzynarodowymi, instytucjami i placówkami dyplomatycznymi, organizacjami pozarządowymi, izbami handlowymi oraz innymi podmiotami publicznymi i prywatnymi rozwijającymi współpracę biznesową opartą na bilateralnych relacjach polsko-hiszpańskich (i nie tylko).

  Należy do Polskiego Stowarzyszenia Hispanistów, Polskiego Towarzystwa Językoznawstwa Kognitywnego oraz Polskiego Towarzystwa Tłumaczy Przysięgłych i Specjalistycznych.

   

  ORCID ID: 0000-0002-1561-4334

  Zainteresowania i projekty badawcze:
  • Językoznawstwo kognitywne
  • Językoznawstwo korpusowe
  • Językoznawstwo porównawcze
  • Lingwistyka kulturowa
  • Aksjolingwistyka
  • Dydaktyka przekładu specjalistycznego

  Dyżur: środy, godz. 11:30-12:30, s. 216, ul. Oboźna 8 (sem. letni 2019/20)

   

  Wybrane publikacje
  2020 Las lenguas ibéricas en la traducción y la interpretación. Waluch-de la Torre E., Popek-Bernat, K., Beltrán-Cejudo G., Jackiewicz A., , (eds.) Warszawa, Muzeum Historii Polskiego Ruchu Ludowego. Biblioteka Iberyjska, Uniwersytet Warszawski, Instytut Studiów Iberyjskich i Iberoamerykanskich. http://mhprl.pl/wp-content/uploads/2020/01/Las-lenguas-ibericas.pdf [13.01.2020].
  2019

  Traducción al polaco de textos jurídicos españoles. Jackiewicz A., Popek-Bernat, K., Waluch-de la Torre E. (eds.) Warszawa, Muzeum Historii Polskiego Ruchu Ludowego. Biblioteka Iberyjska, Uniwersytet Warszawski, Instytut Studiów Iberyjskich i Iberoamerykanskich. http://mhprl.pl/produkt/traduccion-al-polaco-de-textos-juridicos-espanoles/ [27.10.2019].

  2017

  "The PLUS-MINUS axiological parameter in selected sex-related orientational metaphors in Spanish and its role in interlingual contrastive studies". Cognitive studies I Etudes cognitives. 17. DOI: https://doi.org/10.11649/cs.1318

   

  2017

   

   "Aksjologiczna (nie)stabilność orientacji W/DO (WEWNĄTRZ)-OD (NA ZEWNĄTRZ)". Acta Neophilologica, XIX (1): 17-31, Olsztyn, Wydawnictwo Uniwersytetu Warmińsko-Mazurskiego.

  2016

  Gołębiewska, Maria; Popek-Bernat, Katarzyna (2016) "Wybrane problemy z zakresu tłumaczenia orzeczeń sądowych z języka hiszpańskiego na język polski". W: Marta Czyżewska i Aleksandra Matulewska (red.) Przyszłość zawodu tłumacza przysięgłego i specjalistycznego – współczesne wyzwania. Warszawa, Polskie Towarzystwo Tłumaczy Przysięgłych i Specjalistycznych TEPIS: 137-154.

  2015

  "Valoración en las metáforas lingüísticas: proyecciones del amante codificadas en el léxico erótico español peninsular". ITINERARIOS, Revista de estudios lingüísticos, literarios, históricos y antropológicos. Coordinación: Edyta Waluch-de la Torre y Jadwiga Linde-Usiekniewicz. Número 22: 101-112.

  2015

  Ways of conceptualising male and female genitalia in Spanish and Polish: a contrastive study. Cognitive studies I Etudes cognitives. 15: 133-148. DOI: http://dx.doi.org/10.11649/cs.2015.011

  2014

  (Re)construcción del significado codificado en las palabras: aplicación de la teoría de la metáfora conceptual al estudio del léxico español erótico. Itinerarios. 20: 175-192.

  2014

  Posibilidades y limitaciones del análisis cognitivo del material lexicográfico: aproximación al estudio del léxico español erótico de Francisco Sánchez Benedito", en: Janusz Pawlik, Jerzy Szałek (coord.), Lingüística española en Polonia: líneas de investigación. Poznan, Wydawnictwo Naukowe UAM, 2014.

  2014

  Sara D'Arcy, Paulina Nalewajko, Katarzyna Popek-Bernat (eds.) (2014) Rethinking the Erotic: Eroticism in Literature, Film, Art and Society. Oxford, Inter-Disciplinary Press. ISBN: 978-1-84888-350-5

  2014

  Popek-Bernat, Katarzyna; Nalewajko, Paulina (2014) “Interdisciplinary Project on the Representation of Erotic Relations in Spanish and Polish Contemporary Literature and its Application to Other Disciplines”. In: Sara D'Arcy, Paulina Nalewajko, Katarzyna Popek-Bernat (eds.) Rethinking the Erotic: Eroticism in Literature, Film, Art and Society. Oxford, Inter-Disciplinary Press: 35-49. ISBN: 978-1-84888-350-5

  2012

  "¿MUJER CONQUISTADA O CONQUISTADORA? ¿QUÉ VISIÓN DE LA FÉMINA AMANTE SE VISLUMBRA EN EL LÉXICO ERÓTICO ESPAÑOL ACTUAL DE LA PENÍNSULA IBÉRICA?". En: Karolina Kumor, Edyta Waluch de la Torre (coord.) Realidades heterogéneas. Reflexiones en torno a la literatura, lengua, historia y cultura ibéricas e iberoamericanas. Homenaje a la profesora Grazyna Grudzinska". Warszawa 2012, Instituto de Estudios Ibéricoas e Iberoamericanos, Museo de Historia del Movimiento Popular Polaco: 463-473.

  2012

  “El concepto de matrimonio en la sociedad española actual a partir del análisis cognitivo del corpus PRESEA del español de Granada”. En: Edyta Waluch de la Torre, Juan Antonio Moya Corral (coord.) Español hablado. Estudios sobre el corpus PRESEEA-GRANADA.Warszawa 2012, Biblioteka Iberyjska: 149-164.

  2011

  The conceptual images of erotic relations in Spanish. Analysis of some linguistic aspects in «The Turkish Passion» by Antonio Gala”. Cognitive Studies – Études Cognitives, No. 11: 321-336, Warsaw.

  2011

  "Retozando con el lenguaje erótico. Análisis comparativo entre «Las edades de Lulú» de Almudena Grandes y su traducción al polaco", en: Gerardo Beltrán, Katarzyna Dłużniewska-Łoś (coord.), Encuentros 2010. Traducción: ¿manipulación o transformación necesaria? Vol. III. Varsovia, Museo de Historia del Movimiento Popular Polaco, 129-137.

  Więcej informacji:

   

  Przykładowe wypromowane prace magisterskie:

  • Włóczewska, Emilia (2016): Peculiaridades del español peninsular y mexicano reflejadas en las traducciones del libro "Cesarz" de Ryszard Kapuściński.
  • Witowska, Magdalena (2015): Análisis de los problemas relacionados con la traducción automática hispano-polaca a base de los textos especializados.
  • Saletra, Karolina (2015): Independentismo catalán en el discurso político. Análisis del lenguaje de las ponencias de Artur Mas, Mariano Rajoy y Juan Carlos I en la clave cognitiva.
  • Gołębiewska, Maria (2015): Problemas de traducción de las resoluciones judiciales del español al polaco a partir del análisis de las propuestas traductológicas de los textos seleccionados.
  • Lewandowska, Małgorzata (2013):  Especificidad de la traduccion juridica a partir del analisis comparativo de las versiones espanola y polaca de la Constitucion Espanola de 1978.
  • Kaczorowska, Marta (2013):  Creacion de la imagen de un partido politico en el discurso periodistico a partir de la teoria de integracion conceptual.
  • Polkowska, Paulina (2013): El lenguaje soez en español y polaco: análisis comparativo del discurso literario de Lubiewo de Michał Witkowski y su traducción a la lengua española.
  • Świebodzińka, Karolina (2013): Traduccion juridica: su especificidad y problematica. Analisis del lenguaje de los textos de convenios internacionales para evitar la doble imposicion a base del convenio hispano-polaco.