dr Martín Testa

 

Pełnione funkcje: • Adiunkt w Instytucie Studiów Iberyjskich i Iberoamerykańskich UW

Specjalizacja naukowa: językoznawstwo / glottodydaktyka 

Przebieg kariery naukowej:

Dr Martín Testa, językoznawca, zajmuje się glottodydaktyką, w szczególności psycholingwistycznymi aspektami uczenia się języków drugich i tercjalnych w świetle wielojęzyczności. Jest absolwentem filologii angielskiej z elementami filologii hiszpańskiej na Uniwersytecie w Vigo (Hiszpania, 2013). W roku 2011 został wybrany do prowadzenia letnich kursów języka hiszpańskiego na Akademii Techniczno-Humanistycznej w Bielsku-Białej w ramach programu Erasmus Praktyki. W tym czasie rozpoczął współpracę z różnymi szkołami językowymi jako lektor języka hiszpańskiego, włoskiego i angielskiego. Studia doktoranckie odbył na Wydziale Neofilologii Uniwersytetu Warszawskiego. Jego rozprawa doktorska zatytułowana “Análisis de variables psicolingüísticas en la interlengua de alumnos polacos de español L3” (pol. Analiza zmiennych psycholingwistycznych w interjęzyku polskich uczniów języka hiszpańskiego jako L3) została obroniona w maju 2019 roku pod kierunkiem prof. dra hab. Jacka Perlina. Obecnie zajmuje się badaniami na temat motywacji i autonomii uczniów w procesie akwizycji języków drugich i tercjalnych w świetle teorii układów złożonych i dynamicznych oraz problematyką akwizycji systemu rodzajników hiszpańskich u polskich uczniów.

Zainteresowania i projekty badawcze:

Psycholingwistyka

Glottodydaktyka

Akwizycja systemu rodzajników hiszpańskich u polskich uczniów

Włoskie dialekty południowe

Kontakt

m.testa@uw.edu.pl

Publikacje:

(w druku) “The acquisition of L3 Spanish articles: What can be learned from a simple linear regression analysis?”. Research in Corpus Linguistics.

(w druku) “Va bbùonu: una classificazione degli avverbi cosentini nella traduzione di Il Piccolo Principe”. Acta Philologica.

(w druku) “The acquisition of Spanish articles by L1 Polish students”. Neofilologia: perspektywy transdyscyplinarności.

(2019) “Elecciones léxicas de los estudiantes polacos de ELE: ¿venir or llegar?”. Itinerarios: Revista de estudios lingüísticos, literarios, históricos y antropológicos, 29: 317-334. doi: 10.7311/itinerarios.29.2019.14

(2018) “The psycholinguistic background of L1 Polish students of L3 Spanish”. Crossroads: A Journal of English Studies, 22: 69-90. doi: 10.15290/cr.2018.22.3.04