Działalność grupy Pisca-Pisca

Grupa Teatru Portugalskiego Pisca-Pisca, działająca przy Uniwersytecie Warszawskim (GTP UW), powstała w roku akademickim 1997/98 z inicjatywy Fátimy Fernándes, lektorki portugalskiego w naszym Instytucie, przedstawicielki Instytutu Camõesa. Pomysł powstał podczas zajęć specjalizacyjnych o teatrze, a jego głównym celem było usprawnienie nauki języka portugalskiego.

Grupa inscenizuje sztuki znanych dramaturgów portugalskich oraz teksty pisane przez reżysera i uczestników. Autorem naszych przedstawień jest m. in. poeta, tłumacz i wykładowca ISIiI UW, Gerardo Beltrán. Nasze spektakle to żywiołowe, spontaniczne komedie, bliskie duchowi performansu i młodzieńczej, twórczej ekspresji dramatycznej, gdzie humor językowy i sytuacyjny łączy się z groteskową, często krytyczną, ale zawsze zabawną wizją współczesnego świata.

Początkowo GTP UW składała się z niespełna tuzina studentów sekcji portugalskiej. Pierwszą sztuką, wystawioną już ponad dziesięć lat temu, była adaptacja Sztuki o Łodzi Piekielnej renesansowego dramaturga Gila Vicente, zwanego „ojcem teatru portugalskiego”.

Po tym doświadczeniu, postanowiliśmy adaptować wszystkie teksty do współczesnej portugalszczyzny. Dialogi napisane szesnastowiecznym językiem ustąpiły miejsca współczesnym adaptacjom, przyjętym z entuzjazmem przez młodych aktorów i coraz liczniejszą publiczność. Aktorzy Grupy, dwudziestokilkulatkowie, chcą uczyć się współczesnego języka portugalskiego, takiego jakim mówią ich rówieśnicy z Portugalii, Brazylii, Angoli, Mozambiku i innych krajów portugalskojęzycznych.

W roku akademickim 2000/2001 Grupa powiększyła się i zostały wystawione trzy spektakle: Historia bez koszuli, na podstawie tekstu współczesnego pisarza portugalskiego Antónia Pires Cabrala, Sztuka o Indiach oraz Farsa o Sonii Pereira Gila Vicente. Grupy pracowały jednocześnie i w ten sposób w działalność GTP UW zostało zaangażowanych ponad trzydziestu studentów sekcji luzobrazylijskiej i hispanistycznej.

W 2002 r., pieczę nad grupą przejął José Carlos Dias, nowy lektor języka portugalskiego Instytutu Camõesa. GTP kontynuuje swoją działalność, przygotowuje nowe spektakle portugalskojęzyczne, których cel pozostaje ten sam: studenci, „bawiąc się” w teatr, poszerzają swoją znajomość języka. Portugalski staje się dla nich żywy, używają go z przyjemnością.

W latach 2003-2007 zostało zaprezentowanych 6 sztuk. Były to komedie, adaptacje klasyków literatury portugalskiej oraz teksty napisane przez prowadzącego Grupę. Latem 2007 r. GTP UW Pisca-Pisca odniosła wielki sukces w Lizbonie, na Pierwszym Międzynarodowym Festiwalu Grup Teatralnych Lektoratów Instytutu Camõesa.

Realizacja spektakli GTP UW jest możliwa dzięki patronatowi Instytutu Camõesa i Fundacji Calouste Gulbenkiana w Lizbonie oraz wsparciu różnych Instytucji naukowych i kulturalnych, które gościły nas w Polsce (UW, UMCS, Centrum Łowicka w Warszawie).