mgr Inesa Melnychenko

mgr

Inesa Melnychenko

i.melnychenko@student.uw.edu.pl

ZAKŁAD HISTORII I KULTURY HISZPANII I AMERYKI ŁACIŃSKIEJ

Pełnione funkcje: doktorant Instytutu od 2016 r.

Specjalizacja naukowa: językoznawca, literaturoznawca.

Przebieg kariery naukowej/zawodowej:

Absolwentka Iberystyki na Uniwersytecie Kijowskim oraz Dziennikarstwa i Public Relations na Uniwersytecie Gdańskim. W październiku 2016 rozpoczęła studia doktoranckie w Instytucie Studiów Iberyjskich i Iberoamerykańskich UW pod kierunkiem dr hab. Zuzanny Jakubowskiej-Vorbrich. Jest członkiem Bałtyckiego Stowarzyszenia Tłumaczy. Zajmuje się ewolucją moralności i zachowań międzyludzkich w okresie konfliktów zbrojnych na podstawie powieści i esejów Artura Péreza-Reverte.

Zainteresowania i projekty badawcze:

  • Konflikty zbrojne w literaturze hiszpańskiej
  • Dziennikarstwo

Udział w konferencjach naukowych:

  • 25-26.11.2017

Międzynarodowa Konferencja Naukowa Współczesny dramat i teatr wobec wojny, przemocy i uchodźstwa, Wydział Lingwistyki Stosowanej Uniwersytetu Warszawskiego, referat pt. Na deskach teatru o człowieku w teatrze działań wojennych

  • 21-22.10.2017

Ogólnopolska konferencja naukowa Od Pieśni nad pieśniami po 50 twarzy Greya - kobiety i dyskurs miłosny od Starożytności po współczesność, Wydział Neofilologii Uniwersytetu Warszawskiego, referat pt. Miłość do życia. Bohaterki współczesnej powieści w trakcie konfliktu zbrojnego

  • 28-29.09.2017

Ogólnopolska konferencja naukowa (Nie)męskość w tekstach kultury XIX-XXI wieku, Wydział Filologiczny Uniwersytetu Gdańskiego, referat pt. Męsko-niemęski szpieg według powieści Artura Péreza-Reverte Falcó

  • 11-12.05.2017

“Destierro y destiempo: exilios hispanos y polacos” Simposio internacional en homenaje a Piotr Sawicki, Instytut Filologii Romańskiej Uniwersytetu Wrocławskiego, referat pt. Los niños de la guerra en la evacuación soviética

Wybrane publikacje:

  • Wojna według Artura Pérez-Reverte, PRO ARTE, ISSN:1426-2398