mgr Joanna Trybowska

mgr

Joanna Trybowska

e-mail: asia.trybowska@gmail.com

TRYBOWSKA.jpg.jpgZAKŁAD HISTORII I KULTURY HISZPANII I AMERYKI ŁACIŃSKIEJ

Pełnione funkcje: doktorant Instytutu od 2016 r

Specjalizacja naukowa: historia i kultura Hiszpanii.

Przebieg kariery naukowej:

przygotowuje rozprawę doktorską pod kierunkiem dr hab. Małgorzaty Nalewajko

2006-2007    Szkoła Dyplomatyczna, Madryt

(magister stosunków międzynarodowych); stypendium Rządu Królestwa Hiszpanii oraz Hiszpańskiej Agencji ds. Współpracy Międzynarodowej i Rozwoju

2003-2005    Uniwersytet Warszawski, Centrum Studiów Latynoamerykańskich (magister kulturoznawstwa)

2002-2003    Universidad de Burgos, stypendium w ramach programu Socrates Erasmus

1999-2005    Uniwersytet Warszawski, Wydział Historyczny, Instytut Historyczny (magister historii)

Zainteresowania i projekty badawcze:

Historia literatury hiszpańskiej z okresu rządów generała Francisco Franco; historia idei kierujących polityką zagranicznej Hiszpanii w epoce Franco

Dyżur:

Wybrane publikacje:

Narastanie antagonizmu pomiędzy Stanami Zjednoczonymi a Hiszpanii od eksplozji na pancerniku Maine do wybuchu wojny amerykańsko – hiszpańskiej, Ameryka Łacińska, nr 2 (40), 2003.

Ochrona praw Indian w poszczególnych krajach Ameryki Łacińskiej oraz na arenie międzynarodowej Ameryka Łacińska, suplement 2005.

Sytuacja polityczna współczesnej Birmy, w tomie pokonferencyjnym pod tytułem „Azjatyckie strategie polityki międzynarodowej i regonialnej”, wydawnictwo Adam Marszałek, październik 2013

Linki do stron zawierajacych pełną bibliografię:

Academia.edu

Udział w konferencjach i seminariach:

11.05.2016

Konferencja „Mała wielka zmiana w Ameryce Łacińskiej XXI wieku” organizowana przez Centrum Studiów Latynoamerykańskich Uniwersytetu Warszawskiego; referat : „Wybory prezydenckie na Haiti”

27-28.06.2013

Konferencja : „Ameryka Łacińska wobec przeobrażeń politycznych i nowych zagrożeń”, referat: „Prawo i bezprawie na Haiti”

10-11.04.2013

Konferencja „Ameryka Łacińska jako laboratorium przyszłości. Inspiracja dla świata”, referat: „Jakie innowacyjne systemy zapobiegania trzęsieniom ziemi stosuje Chile?”

19-21.09.2012

II Ogólnopolski Kongres politologiczny, referat : „Meksyk, Brazylia i Chile w polityce zagranicznej Polski oraz Unii Europejskiej”

18.05.2012

Konferencja "Dylematy Współczesnej Azji", referat: Sytuacja polityczna współczesnej Birmy

18-21.11.2005

II Forum Latynoamerykańskie CESLA UW, referat: Wolność prasy w Meksyku

16.12.2004

Konferencja Amnesty International Prawa człowieka a sytuacja Indian w Ameryce Łacińskiej”, Referat: Prawa Indian w Meksyku od końca lat dziewięćdziesiątych do chwili obecnej