MIĘDZYNARODOWA KONFERENCJA: EMOCJE, CIAŁA I MIGRACJE W WYTWORACH KULTURY HISZPAŃSKIEGO OBSZARU JĘZYKOWEGO XXI WIEKU

Zapraszamy do udziału w organizowanej przez nasz Instytut Międzynarodowej Konferencji zatytułowanej: Memoria encarnadaEmociones, cuerpos y migraciones en la producción cultural hispánica del siglo XXI (Emocje, ciała i migracje w wytworach kultury hiszpańskiego obszaru językowego XXI wieku)która odbędzie się w dniach 1-3 czerwca 2017 roku. Prosimy o nadesłanie propozycji wystąpień do dnia 20 grudnia 2016 roku

W obliczu toczących się wokół dyskusji na temat pamięci historycznej i teorii afektywnych chcielibyśmy przyjrzeć się zachodzącym między nimi związkom oraz temu, w jaki sposób przejawiają się one w tekstach kultury hiszpańskiego obszaru językowego. Wymienione zagadnienia, intrygujące intelektualnie, znalazły się w ostatnich latach w centrum uwagi nie tylko badaczy, lecz również szerszej publiczności. Organizowana przez nas Konferencja ma wyjść naprzeciw temu zainteresowaniu.

ZAPROSZENIE


CONGRESO "MEMORIA ENCARNADA". EMOCIONES, CUERPOS Y MIGRACIONES EN LA PRODUCCIÓN CULTURAL HISPÁNICA DEL SIGLO XXI

Nos complace invitarles a participar en el VI Simposio Internacional coorganizado por nuestro Instituto y que se celebrará de 1 a 3 de junio de 2017 en nuestra Universidad. Los resúmenes de las comunicaciones deben enviarse antes del 20 de diciembre de 2016.

Nos complace informarles e invitarles a participar en el VI Simposio Internacional organizado por el grupo de investigación GENIA. Género, Identidad y Discurso en España y América Latina del Instituto de Estudios Ibéricos e Iberoamericanos de la Universidad de Varsovia en colaboración con El Centro de Investigación Teoría, Género, Sexualidad (ADHUC), de la Universidad de Barcelona y El Grupo de Investigación Cuerpo y textualidad, de la Universidad Autónoma de Barcelona, El Centro de Estudios Avanzados, Universidad Nacional de Córdoba, Hamilton College, Xunta de Galicia, El Instituto Cervantes y El Instituto Vasco Etxepare que lleva por título "Memoria encarnada. Emociones, cuerpos y migraciones en la producción cultural hispánica del siglo XXI" y que se celebrará los días 1, 2 y 3 de junio de 2017 en la Universidad de Varsovia (Polonia).

CONVOCATORIA