Sesja egzaminacyjna i zajęcia w nowym roku akademickim

W związku z Rozporządzeniem Ministra Edukacji i Nauki z dn. 10 sierpnia br. (Dz.U. z 2021 r. poz. 1464), które znosi czasowe ograniczenia w funkcjonowaniu uczelni wyższych spowodowane COVID-19, Prorektor UW ds. studentów i jakości kształcenia prof. Sławomir Żółtek przypomina, że egzaminy i zaliczenia w sesji poprawkowej semestru letniego, w tym egzaminy dyplomowe, do dn. 30 września br. odbywają się na wcześniej ogłoszonych zasadach, czyli w trybie zdalnym.

Kształcenie w roku akademickim 2021/2022 r. będzie natomiast odbywać się co do zasady  w trybie stacjonarnym (tj. w obiektach uczelni), o ile takiej możliwości nie ograniczą zmiany w przepisach prawa powszechnie obowiązującego.