TEST POZIOMUJĄCY DLA STUDENTÓW I ROKU KIERUNKU IBERYSTYKA HISPANISTYKA

Test poziomujący z języka hiszpańskiego dla Kandydatów przyjętych na I rok Iberystyki hispanistyki (studia stacjonarne) odbędzie się, w formie zdalnej, 21 września 2022 o godzinie 9:00.
Przystąpienie do testu jest warunkiem możliwości uczestnictwa w zajęciach z języka na poziomie innym niż podstawowy. 
Test nie dotyczy Kandydatów, którzy deklarowali brak znajomości języka.
Dane do logowania zostaną wysłane Kandydatom z kilkudniowym wyprzedzeniem.
W razie pytań proszę pisać na adres: m.brykczynska@uw.edu.pl