WNIOSKI O STYPENDIUM MINISTRA ZA WYBITNE OSIĄGNIĘCIA W ROKU AKADEMICKIM 2017/2018

Wnioski o stypendium ministra studenci mogą generować w USOSweb od 7 sierpnia 2017 r., od godz. 20.00.
Aby wygenerować wniosek o stypendium należy zalogować się do USOSweb i w zakładce Dla wszystkich wybrać Wnioski.
Wygenerowany z USOSweb wniosek należy wydrukować, podpisać jego pierwszą stronę (kandydatura) oraz oświadczenie o zgodzie na zamieszczenie imienia i nazwiska na stronie internetowej ministerstwa oraz wraz z załącznikami dostarczyć do sekretariatu Instytutu, pokój 124 w terminie do 11.09.2017.

Szczegółowe informacje o zasadach ubiegania się o stypendium ministra za wybitne osiągnięcia znajdują się  na stronie Biura Spraw Studenckich