WYKŁAD "WODNOPOLACY I NEOFALANTES - TOŻSAMOŚCI I PERYFERIE"

Centrum Studiów Galisyjskich naszego Instytutu zaprasza na wykład mgr Bartosza Dondelewskiego z Uniwersytetu Jagiellońskiego pt. "Wodnopolacy i neofalantes - tożsamości i peryferie", który odbędzie się 5 grudnia 2016 roku (poniedziałek) o godz. 16:45-18:15 w sali 217 w budynku przy ul. Oboźnej 8

Wykład będzie próbą analizy porównawczej na temat dwóch regionów pozornie bardzo od siebie odległych: Śląska Opolskiego i Galicji hiszpańskiej. Wychodząc od teorii socjolingwistycznych i badań nad tożsamością zakończymy refleksją nad problemami, jakie stawia przed nami wielokulturowość w zglobalizowanym świecie.