Wystawa ¨MOSTY: Znad Wisły po Río Bravo¨

MOSTY: Znad Wisły po Río Bravo
Pierwsza wystawa polsko-meksykańska odbywająca się jednocześnie w obydwu krajach, w Nuevo Laredo i Warszawie (oryginały prac prezentowane są w Meksyku, kopie w naszym kraju).
Na wystawie zostanie pokazanych 16 prac 9 młodych artystek i artystów z obydwu państw, wiążących się z tematyką relacji międzykulturowych: poznawania siebie poprzez poznawanie ”innego” oraz wzajemnych inspiracji społecznych, historycznych i kulturowych.
Wernisaż wystawy w Warszawie odbędzie się w sobotę 6 lutego o godz. 16 w Galerii Brama Bielańska, ul. Czujna (wejście od strony bramy wjazdowej na teren Muzeum X Pawilonu Cytadeli Warszawskiej, od strony Wisłostrady).
 
Pomysłodawczyni i główna realizatorka projektu: Maja Zawierzeniec
Koordynacja w Nuevo Laredo: Alfredo Arcos, Juan Miguel Pérez Gómez
Maja Zawierzeniec – przewodnicząca Polsko-Meksykańskiego Stowarzyszenia Kulturalnego Bocian&Nopal, meksykanistka, autorka projektu Młody Meksyk, zajmuje się sztuką i przemocą w kontekście meksykańskim
Alfredo Arcos – pisarz i promor kultury, założyciel i dyrektor pisma literackiego Salamandra, dyrektor Departamentu Sztuki i Kultury miasta Nuevo Laredo w stanie Tamaulipas
Juan Miguel Pérez Gómez – poeta, pisarz i promotor kultury, dyrektor Domu Kultury Estación Palabra w Nuevo Laredo
PUENTES: Del Vístula al Río Bravo
La primera exposición mexicano-polaca a desarrollarse simultáneamente en Nuevo Laredo y Varsovia.
Se expondrán 16 piezas de 9 jóvenes artistas de ambos países, relacionadas con la temática de los ”puentes” interculturales: Se trata del acto de (re)conocerse a uno mismo mediante el conocimiento del ”otro”, así como de las mutual inspiraciones sociales, históricas y culturales.
 
 
La inauguración de la exposición tendrá lugar el sábado, el 6 de febrero a las 16 horas en la Galería Brama Bielańska, localizada en la calle Czujna (entrada por el X Pabellón de Cytadela, del lado de Wisłostrada).
 
 
Autora del proyecto: Maja Zawierzeniec
Coordinación en Nuevo Laredo: Alfredo Arcos, Juan Miguel Pérez Gómez
Maja Zawierzeniec – presidenta de la Asociación Cultural Polaco-Mexicana Bocian&Nopal, mexicanista, autora del Proyecto México Joven, actualmente trabaja el tema de las interrelaciones entre el arte y la violencia en el contexto mexicano
Alfredo Arcos - escritor y promotor cultural, fundador y director del dossier literario Salamandra, actualmente es el responsable de la Dirección de Arte y Cultura del municipio de Nuevo Laredo, Tamaulipas
Juan Miguel Pérez Gómez – poeta, cuentista y promotor cultural de Nuevo Laredo, director de Casa de Cultura Estación Palabra en Nuevo Laredo