Zapomoga

Zapomoga jest formą doraźnej, bezzwrotnej pomocy, przyznawanej na wniosek studenta. Aby zapomoga mogła być rozpatrzona pozytywnie musi spełniać trzy poniższe kryteria:

  1. pojawić się z przyczyn losowych
  2. być sytuacją przejściową
  3. sprawiać trudności materialne

Zapomogę można otrzymać nie więcej niż dwa razy w roku akademickim, ale z jednego tytułu możesz otrzymać zapomogę tylko raz! 

Maksymalna kwota jaką możesz dostać to 5500 zł. Zapomogi do 1000 zł przyznaje wydziałowa komisja stypednialna, na wyższe kwoty musi zgodzić się Sekcja Socjalna ZSS UW.

Pamiętaj, że aby złożyć wniosek o zapomogę  musisz przedstwić Oświadczenie o dochodach za rok podatkowy poprzedzający r.a. w którym studiujesz!

Więcej informacji: http://oks.uw.edu.pl/files/RPM_ujednolicony%2818.07.2016%29.pdf

Tags: