ZAPROSZENIE DLA STUDENTÓW Z ZESPOŁEM DZIEKAŃSKIM

Wydział Neofilologii UW uruchamia program dodatkowych szkoleń i warsztatów uzupełniających oferowane przez nas kierunki studiów oraz przygotowujących naszych studentów do wejścia na rynek pracy w konkretnych, najbardziej atrakcyjnych dla nich branżach.
 
Serdecznie zapraszamy osoby studiujące na naszym Wydziale na spotkanie z Zespołem Dziekańskim, podczas którego zaprezentowana zostanie pełna oferta programu oraz pozostałe projekty i wydarzenia dostępne dla nich w tym semestrze.