ZAKŁAD JĘZYKA I KULTURY LUZO-BRAZYLIJSKIEJ

iberystyka_logo.jpg

Uprzejmie informujemy, że na mocy zarządzenia Dziekana Wydziału Neofilologii z dnia 29 maja 2020 r., przekształceniu uległ  Zakład Języka i Kultury Luzo-brazylijskiej w Instytucie Studiów Iberyjskich i Iberoamerykańskich UW.

Z dniem 1 czerwca br. na jego bazie powstały dwa zakłady: Zakład Interdyscyplinarnych Badań nad Krajami Języka Portugalskiego i Zakład Brazylianistyki. Dziekan powołała także pierwszych Kierowników nowopowstałych zakładów. Zostali nimi: dr hab. Renata Díaz-Szmidt  i dr hab. Jerzy Mazurek.


Gostaríamos de informar aos interessados que, conforme a portaria do Decano da Faculdade de Novas Filologias, de 29 de maio de 2020, o Departamento de Língua e Cultura Luso-Brasileira do Instituto de Estudos Ibéricos e Ibero-Americanos da Universidade de Varsóvia foi desmembrado em dois departamentos. No dia 1º de junho de 2020 entrou em vigor a portaria que institui a criação do Departamento de Estudos Interdisciplinares dos Países de Língua Portuguesa e do Departamento de Estudos Brasileiros. O reitor da Universidade de Varsóvia também nomeou os primeiros coordenadores dos departamentos recém-criados. Foram nomeados para a coordenação dos respectivos departamentos os professores dr hab. Renata Díaz-Szmidt e dr hab. Jerzy Mazurek.

 

Tags: 

Cabo Verde na ekranie

Cabo verde na ekranie: 19 stycznia 2020 (niedziela), o g. 19 Południk Zero (Wilcza 25)

Zapraszamy w imieniu przekładoznawczego koła naukowego Amor-não-me-deixes na pokaz filmów z Cabo Verde, Szczególnie uwadze polecamy film "Święty poszukiwany w tłumaczeniu członków koła, Kingi Marcinkiewicz i Juliana Konopelskiego.

Informacja organizatora (fb):

<<<<pokaz w sali na dole>>>>

I Seminário de Jovens Investigadores em Língua Portuguesa (SEJ-In)

Prezados professores e alunos,

Convidamos vocês para o I Seminário de Jovens Investigadores em Língua Portuguesa (SEJ-In) organizado pelos estudantes do primeiro ano de mestrado em Filologia Ibérica, especialidade em Estudos Brasileiros a ser realizado no dia 23 de janeiro de 2020, no edifício da Faculdade de Línguas Modernas da Universidade de Varsóvia na rua Dobra 55.

SOPHIA DE MELLO BREYNER ANDRESEN OBCHODY STULECIA NARODZIN

Zapraszamy na obchody stulecia narodzin S. de Mello Breyner Andresen organizowane przez Zakład Filologii Portugalskiej i Przekładoznawstwa Uniwersytetu Jagiellońskiego
oraz krakowską Katedrę Instytutu Camõesa. Wydarzenie odbędzie się 27 listopada w Krakowie. Wezmą w nim udział pracownicy Zakładu Języka i Kultury Luzobrazylijskiej. 

Plakat z programem w załączniku. 

Szczegółowy program:

Strony

Fado! Fado! Fado! Promocja książki Moich 30 lat z Amálią Rodrigues

6 października zapraszamy na godzinę 17:00 do Pałacu Blanka (Senatorska 14) na promocję książki Moich 30 lat z Amálią Rodrigues w tłumaczeniu Grażyny Jadwiszczak. O książce opowie sama tłumaczka. Będzie również okazja do obejrzenia i posłuchania wybranych przez nią filmików i utworów fado. Zapraszamy!