2 LISTOPADA 2017 R. DNIEM WOLNYM OD ZAJĘĆ W NASZYM INSTYTUCIE

Listopad.jpg

2 listopada 2017 r. w naszym Instytucie jest dniem wolnym od zajęć dydaktycznych - nie dotyczy lektoratów ogólnouniwersyteckich, z których zajęcia odbywają się planowo.