dr Aranzazu Calderón Puerta

tytuł naukowy

doktor

Imię i nazwisko

Aranzazu Calderon Puerta

e-mail: a.calderon@uw.edu.pl

 

 

ZAKŁAD / PRACOWNIA* Dydaktyki języka hiszpańskiego

 

Pełnione funkcje: adiunkt, pracownik Instytutu od 2004 r.

Specjalizacja naukowa: filolożka i wykładowca literatury

Przebieg kariery naukowej:

Pracownik Instytutu Studiów Iberyjskich i Iberoamerykańskich Uniwersytetu Warszawskiego. Współpracownik IBL PAN (Pracownia Współczesnej Literatury i Komunikacji Społecznej oraz Ośrodka Studiów Literackich i Kulturowych nad Komunizmem).

Slawistka, absolwentka Uniwersytetu Complutense w Madrycie. W roku 2012 obroniła doktorat poświęcony zagadnieniom literatury porównawczej w IBL PAN oraz na Uniwersytecie Autónoma w Madrycie. Zajmuje się kwestiami pamięci historycznej i dyskursu publicznego oraz ich problematyzacją w literaturze. Tłumaczka literatury polskiej na hiszpański.

Uczestniczka grantów:

 1. Wobec Zagłady – w stronę demitologizacji kategorii opisu (IBL PAN, 2013-2016): http://ibl.waw.pl/en/abouttheinstitute/academicstructure/contemporary-li...
 2. Komunizm – dzieje pojęcia w Polsce w latach 1944-1989 (IBL PAN, od 2013): http://ibl.waw.pl/pl/o-instytucie/pracownie-i-zespoly/osrodek-studiow-li...
 3. Wymiany kulturowe i wytwarzanie tożsamości poprzez teksty literackie w XIX i XX w. (Intercambios culturales y creación de identidades a través de fuentes literarias, siglos XIX y XX) (Uniwersytet Autónoma w Madrycie, Hiszpańskie Ministerio de Economia y Competitividad, 2017-2019).

 

Dziedziny i projekty badawcze: Pamięć i tożsamość w współczesnym dyskursie publicznym i literackim w Hiszpanii i w Polsce.
 

Najważniejsze publikacje:

 • Tożsamość, gender i nowe podmiotowości (Identidad, género y nuevas subjetividades). Instytut Studiów Iberyjskich i Iberoamerykańskich UW, 2015. Razem z K. Moszczynska-Durst, A. Garrido i K. Kumor. Numer ISBN: 978-83-60875-11-7.
 • Memoria y género en las literaturas hispánicas (Pamięć i gender w literaturach obszaru hiszpańskojęzycznego). Instytut Studiów Iberyjskich i Iberoamerykańskich UW, 2015. Razem z K. Moszczynska-Durst, A. Garrido i K. Kumor.
 • "Doświadczenie wykluczenia widziane od środka. Skrawek czasu Idy Fink i jego polska recepcja". Pamiętnik Literacki, nº 2, 2015.
 • "Motyw gwałtu w opowiadaniu Aryjskie papiery Idy Fink i w dramacie Nasza klasa Tadeusza Słobodzianka". Teksty Drugie, nº 2, 2015.
 • "Alcanzar lo imposible: la identidad femenina en construcción. La imagen de las revolucionarias en la cultura española contemporánea". W: Identidad, género y nuevas subjetividades. Instytut Studiów Iberyjskich i Iberoamerykańskich UW, 2015.
 •  „Przekaz międzypokoleniowy. Pamięć o antyfrankistowskim komunistycznym ruchu 
  oporu”. Teksty Drugie, nr 1, 2016. Numer ISSN: 0867-0633.
 • „Ludzie ludziom? Perspektywa większości i perspektywa ofiar”. Razem z Tomaszem Żukowskim. W: Zagłada w „Medalionach” Zofii Nałkowskiej. Tekst i Konteksty. Tomasz Żukowski (red.). Instytut Badań Literackich PAN, 2016. Numer ISBN: 978-83-64703-44-7.
 • „Narracja narodowo-kombatancka versus wątek żydowski w kinie polskim lat sześćdziesiątych”. Razem z Tomaszem Żukowskim. W: Rok 1966. PRL na zakręcie. Serie: Komunizm. Idee – dyskursy –praktyki. K. Chmielewska, G. Wołowiec, T. Żukowski (red.). Instytut Badań Literackich PAN, 2015. Numer ISBN: 978-83-64703-06-5.
 • Tłumaczenie literackie utworu O matce i ojczyźnie (Sobre la madre y la patria) Bożeny Keff. Czasopismo Lectora. Reviste de dones i textualitat, nr 21, 2015.
 • “Ciało (nie)widzialne: spektakl wykluczenia w Przy torze kolejowym Zofii Nałkowskiej”. W: Zagłada w „Medalionach” Zofii Nałkowskiej. Tekst i Konteksty. Tomasz Żukowski (red.). Instytut Badań Literackich PAN, 2016. Numer ISBN: 978-83-64703-44-7.

 

Współpraca z naukowcami i ośrodkami krajowymi:

 • Zespół Literatura i Konteksty IBL PAN, projekt naukowy  Komunizm – dzieje pojęcia w Polsce w latach 1944-1989.
 • Zespół Wobec Zagłady – w stronę demitologizacji kategorii opisu, IBL PAN.
 • Współorganizatorka zespołu GENIA, grupa badawcza Instytutu Studiów Iberyjskich i Iberoamerykańskich UW.

 

Współpraca z naukowcami i ośrodkami zagranicznymi:

 • Zespół Wymiany kulturowe i wytwarzanie tożsamości poprzez teksty literackie w XIX i XX wieku (Intercambios culturales y creacion de identidades a traves de fuentes literarias, siglos XIX y XX), Uniwersytet Autónoma w Madrycie.

Osiągnięcia artystyczne: teatro, traduccion literaria, taller de villancicos

Konferencje organizowane: 6 en Iberystyka

Movilidad (Erasmus y otros encuentros en el extranjero):

Pozyskane środki w formie konkursowej: Ministerio espanol de cultura (proyecto de cine, Simposio Memoria encarnada)

Pertenencia a instituciones extranjeras: Aleph, Instituto Internacional de Sociocritica