dr Aranzazu Calderón Puerta

Pełnione funkcje:

large_Arantxa foto_0.JPG

 • Adiunkt, wykładowca literatury hiszpańskiej i wiedzy o literaturze
 • Współzałożycielka i współorganizatorką, Grupy Badawczej GENIA Género, Identidad y Discurso en España y América Latina, razem z dr hab. Katarzyną Moszczyńską-Dürst: https://grupogenia.blogspot.com/

Specjalizacja naukowa: literaturoznawstwo

Przebieg kariery naukowej:

Dr Aránzazu Calderón Puerta jest pracownikiem Instytutu Studiów Iberyjskich i Iberoamerykańskich Uniwersytetu Warszawskiego od 2004 r. oraz współpracownikiem Instytutu Badań Literackich Polskiej Akademii Nauk (Pracownia Współczesnej Literatury i Komunikacji Społecznej oraz Ośrodka Studiów Literackich i Kulturowych nad Komunizmem). Jest slawistką, absolwentką Uniwersytetu Complutense w Madrycie. W Instytucie Badań Literackich Polskiej Akademii Nauk skończyła Podyplomowe Studia Humanistyczne (2004) z oceną celujące. W roku 2012 obroniła doktorat pt. “Metamorfoza jako doświadczenie granic. Warianty motywu przemiany w małych formach współczesnej prozy europejskiej (José María Merino, Natasza Goerke, Bernardo Atxaga, Dino Buzzati)”, poświęcony zagadnieniom literatury porównawczej w ramach międzynarodowego programu studiów doktoranckich (cotutelle), dzięki czemu dr Calderón Puerta posiada podwójny tytuł doktorski w IBL PAN oraz na Uniwersytecie Autónoma w Madrycie. Zajmuje się kwestiami pamięci historycznej i genderu oraz ich problematyzacją w literaturze.

Dziedziny i projekty badawcze:

 • Współczesna proza hiszpańska i polska,
 • teoria emocji, feminizm, queer studies i gender studies,
 • Memory Studies.

Kontakt: a.calderon@uw.edu.pl

Prowadzone zajęcia:

 • Badania nad Literaturą Hiszpańską II – Tekst i Kontekst
 • Hiszpańska literatura współczesna
 • Pamięć w fikcji - powieść hiszpańska po roku 2000, między historią a literaturą
 • Interpretacja jako śledztwo – opowiadanie w języku hiszpańskim
 • Wampiry, potwory i zaczarowane domy – warsztat interpretacyjny opowiadań w języku hiszpańskim (fantastyka kobieca)

Współorganizacja kongresów międzynarodowych:

 • 03.06.2020 - 05.06.2020 Uniwersytet Warszawski "Autobiografías de tránsfugas y parias en Latinoamérica y España en los siglos XX y XXI”, razem z dr Heleną González Fernández i dr hab. Katarzyną Moszczyńską-Dürst,
 • 06.06.2018 – 08.06.2018 Uniwersytet Warszawski “Extremas. Figuras de la furia y la felicidad en la producción cultural ibérica y latinoamericana del siglo XXI”,  razem z dr hab. Katarzyną Moszczyńską-Dürst,
 • 01.06.2017- 03.06.2017 Uniwersytet Warszawski “Memoria encarnada. Emociones, cuerpos y migraciones en la producción cultural hispánica del siglo XXI”, razem z dr hab. Katarzyną Moszczyńską-Dürst,
 • 12.05.2016 - 13.05.2016 Uniwersytet Warszawski „¿El corazón helado? Narradoras españolas actuales (1975-2015) desde la teoría de las emociones”,  razem z dr hab. Katarzyną Moszczyńską-Dürst,
 • 09.04.2015 - 11.04.2015 Uniwersytet Warszawski XV Congreso del Instituto Internacional de Sociocrítica “LITERATURA, IDENTIDAD, MEMORIA: TRANSICIÓN DE LOS DISCURSOS/DISCURSOS DE LA TRANSICIÓN”, razem z dr hab. Katarzyną Moszczyńską-Dürst,
 • (2014) Uniwersytet Warszawski ¿La Voz Dormida? Género, identidad y memoria en las literaturas hispánicas, razem z dr hab. Katarzyną Moszczyńską-Dürst,
 • 08.05.2008 Uniwersytet Warszawski “II Jornadas de Literatura en español”, razem z dr. Agnieszką Flisek,
 • 27.04.2006 Uniwersytet Warszawski “I Jornadas de Literatura en español”, razem z dr. Agnieszką Flisek.

Członkostwo w organizacjach międzynarodowych:

Pobyty naukowe:

(Luty – grudzień 2019) ADHUC Centro de investigación Teoría, Género y Sexualidad (Universidad de Barcelona)

(Styczeń - luty 2020)     Giner de los Ríos grant. Universidad de Alcalá de Henares (Madrid).

Udział w kursach badawczych:

 • (2019) Seminarium Literatura y teoría literaria. Un diálogo recursivo desde la perspectiva de la crítica y la enseñanza universitaria z Alicią Montes z Universidad de Buenos Aires, Uniwersytet Warszawski (20 godzin).
 • (2019) Seminarium Teorías de género, cuerpo y narrativa de mujeres en la literatura contemporánea argentina z Alicią Montes z Universidad de Buenos Aires, Uniwersytet Warszawski(20 godzin).
 • (2019) Seminarium Teoría de Literatura y Literatura Comparada z Meri Torras Francés z Universidad Autónoma de Barcelona, Uniwersytet Warszawski(20 godzin).
 • (2019-2020) Spotkania z pisarkami Fantásticas e Insólias (koor. David Roas i Ana Casas), Universidad de Alcalá de Henares.
 • (2019) II Seminarium Feminismos actuales pt. Aproximaciones críticas y docentes en torno a El cuento de la criada de Margaret Atwood, Universidad de Alcalá de Henares (13 godzin).
 • (2020) III Seminarium Feminismos actuales pt. Aproximaciones críticas y docentes a las monstruosidades fantásticas, Universidad de Alcalá de Henares (15 godzin).
 • (2019) Workshop pt. (Re)crear la Historia. Apropiaciones y usos públicos del pasado, Casa de Velázquez oraz Universidad Autónoma de Madrid (18 godzin).
 • (2017) Letni kurs pt. A diez años de la igualdad: balances y retos, Instituto Universitario de Estudios de la Mujer, Universidad Autónoma de Madrid.
 • (2012) Workshop pt. Historia y literatura, Casa de Velázquez oraz Universidad Autónoma de Madrid.

Udział w projektach badawczych:

Stypendia:

 • (2010 – 2012) Grant promotorski Polskiego Ministerstwa Nauki i Szkolnictwa Wyższego.
 • (2007, 2008, 2009, 2010 i 2011) Stypendium naukowe Biura Uznawalności Wykształcenia i Wymiany Międzynarodowej w Warszawie.
 • (2008, 2010) Stypendium Fundacji Kasy Mianowskiego dla obcokrajowców prowadzących badania naukowe w Polsce.
 • (Styczeń 2008) Stypendium Instytutu Cervantesa w Madrycie oraz Fundacji Caja Murcia na Kurs dla Młodych naukowców w główniej siedzibie Instytutu Cervantesa (8 -18 stycznia 2008 r).
 • (1999 -  2000) Staż hiszpańskiego MSZ na Wydziale Filologicznym Uniwersytetu Jagiellońskiego.
 • (Lipiec 2001) Letni kurs języka polskiego w Polonicum na Uniwersytecie Warszawskim.
 • (Sierpień 1999) Letni kurs języka słowackiego na Uniwersytecie Komeńskim w Bratysławie.
 • (Luty 1998 – maj 1998) Stypendium naukowe w ramach programu Tempus na Uniwersytecie Wileńskim.

Publikacje:

 Redakcja monografii wieloautorskich

 • (2006Vocabulorio en movimiento, razem z Sergio Lionel Prymak i Iñaki Tarrés, Edinumen.
 • (2006) I Jornadas de Literatura en españolAránzazu Calderón Puerta, Agnieszka Flisek (red.), Uniwersytet Warszawski.
 • (2007) II Jornadas de Literatura en españolAránzazu Calderón Puerta, Agnieszka Flisek (red.), Uniwersytet Warszawski.
 • (2008) Język hiszpański. 365 zadań i ćwiczeń z rozwiązaniami, razem z Elżbietą Ratajczak i Aną Henríquez Vicentefranqueirą, Langenscheidt.
 • (2015) ¿La voz dormida? Memoria y género en las literaturas hispánicas. Aránzazu Calderón Puerta, Karolina Kumor, Katarzyna Moszczyńska-Dürst (red.). Uniwersytet Warszawski. ISBN: 978-83-60875-07-0.
 • (2016) Identidad, género y nuevas subjetividades en las literaturas hispánicas. Aránzazu Calderón Puerta, Ana Garrido González, Karolina Kumor, Katarzyna Moszczyńska-Dürst (red.). Uniwersytet Warszawski. ISBN: 978-83-60875-11-7.
 • (2017) Escribir como mujer: ¿hacia una reescritura de la autoría? Aránzazu Calderón Puerta, Ana Garrido González, Karolina Kumor, Katarzyna Moszczyńska-Dürst (red.). Uniwersytet Warszawski. ISBN: 978-83-60875-15-5.
 • (2017) Memoria encarnada, género y silencios en España y América Latina. Siglo XXI. Aránzazu Calderón Puerta, Dominika Jarzombowska, Helena González Fernández, Katarzyna Moszczyńska-Dürst (red.). Padilla Libros Editores y Libreros, Sevilla.
 • (2019) Extremas. Emociones, cuerpos y migraciones en la producción cultural hispánica del siglo XXI. Roland Spiller, Aránzazu Calderón Puerta, Katarzyna Moszczyńska-Dürst (red.). Peter Lang.

Artykuły w czasopismach

 • (2006) “Novedades en la literatura polaca contemporánea: Dorota Masłowska”. Mundo Eslavo, czasopismo Uniwersytet w Grenadzie.
 • (2010) “Ciało (nie)widzialne: spektakl wykluczenia w Przy torze kolejowym Zofii Nałkowskiej”. Teksty Drugie, 2010/6.
 • (2012/2013) „Literatura do kwadratu w opowiadaniu Parasol Nataszy Goerke na tle trzech opowiadań Julia Cortázara”. Studia Filologiczne, Uniwersytet Jana Kochanowskiego, tom 25/26, Kielce.
 • (2012) “Mujer y emancipación en tiempos de la República: Historia de una maestra de Josefina Aldecoa”. Sociocriticism, Vol. XXVII - 1 y 2, Institute Internacional de Sociocritique, Universidad de Granada.
 • (2014) “Bohaterki, bojowniczki, przegrane? Hiszpańskie narracje o kobietach zaangażowanych w ruchy lewicowe pierwszej połowy XX wieku”. Co-autor: Tomasz Żukowski. Studia Literaria et Historica nr 2, https://ispan.waw.pl/journals/index.php/slh/issue/view/7/showToc
 • (2015) „Motyw gwałtu w opowiadaniu Aryjskie papiery Idy Fink i w dramacie Nasza klasa Tadeusza Słododzianka”. Teksty Drugie, nr 2. Numer  ISSN: 0867-0633.
 • (2015) „Doświadczenie wykluczenia widziane od środka. Skrawek czasu Idy Fink i jego polska recepcja”. Pamiętnik Literacki, nr 3. Numer  ISSN: 0031-0514.
 • (2016) „Przekaz międzypokoleniowy. Pamięć o antyfrankistowskim komunistycznym ruchu 
  oporu”. Teksty Drugie, nr 1. Numer ISSN: 0867-0633.
 • (2017) “La Historia en clave emocional en Inés y la alegría de Almudena Grandes”. Studia Romanica Posnaniensia, nº XLIV/1 “Poéticas y políticas de la memoria”. Número coordinado por Magda Potok (Universidad Adam Mickiewicz de Poznań ) y María Dolores Gimeno Puyol (Universitat Rovira i Virgili ). Numer ISSN: 0137-2475 eISSN: 2084-4158. http://pressto.amu.edu.pl/index.php/srp/issue/view/639
 • http://pressto.amu.edu.pl/index.php/srp/article/view/8068

 • (2017) “The Theme of Rape in Ida Fink’s Aryan Papers and Tadeusz Sobodzianek’s Our Class”. Teksty Drugie nr 2. Numer ISSN: 0867-0633.
 • (2018) “Memoria, olvido y transición histórica en el relato Ruinas, el trayecto: Guerda Taro de Juan Eduardo Zúñiga” Sociocriticism, Institute Internacional de Sociocritique, Universidad de Granada volumen XXXIII 1-2: http://revistaseug.ugr.es/index.php/sociocriticism
 • (w presie) «“Por mí y por los demás”: resistencia, comunidades y comunismo en Episodios de una guerra interminable de Almudena Grandes». Pasavento. Revista de Estudios Hispánicos.

Artykuły w monografiach wieloautorskich

 • (2006) “La mujer como testigo mudo de su propio destino en „Nada” de Carmen Laforet y en la narrativa breve de Natalia Ginzburg”. I Jornadas de Literatura en español, Aránzazu Calderón Puerta i Agnieszka Flisek (red), Uniwersytet Warszawski.
 • (2006) “El motivo de las metamorfosis en varias obras breves de la narrativa española actual”. Las metamorfosis en la literatura en español, Uniwersytet w Budapescie.
 •  (2007) “El peligroso dulce del texto cortaziano: Circe”. II Jornadas de Literatura en español, Aránzazu Calderón Puerta i Agnieszka Flisek (red.), Uniwersytet Warszawski.
 • (2007) „La trampa de Circe. El motivo mitológico en dos relatos de Julio Cortázar y Dino Buzzati”. Reescritura e intertextualidad. Literatura – Cultura – Historia. Urszula Aszyk (red.), Uniwersytet Warszawski,.
 • (2009) “La donna come testimone muto del proprio destino in Nada di Carmen Laforet e nei romanzi brevi di Natalia Ginzburg”. Scrittrici e figure femminili (Letteratura italiana e italo-spagnola), Mercedes González De Sande (red.), ArCiBel Editores.
 • (2010) “José María Merino – marzenie o tożsamości w krótkich formach narracyjnych dziś”.  ta sama Europa? Inna literatura? Justyna Czechowska, Anna Kramek-Klicka (red.). Forma, Szczecin, Bezrzecze, Warszawa.
 • (2011) “La trasgresión de los discursos sociales: el cuestionamiento de la identidad de género en el relato Visita de Natasza Goerke. De la vida a la literatura y viceversa”. Feminismo y desequilibrios del mundo actual: Demografía, trabajo y ciudadanía. Yolanda Guerrero Navarrete et alt. (eds.). Uniwersytet Autónoma w Madrycie.
 • (2012) “Al otro lado del muro: cuerpo y exclusión en Junto a la vía del tren, de Zofia Nałkowska”. Del instante a la eternidad. Exégesis sobre: “La espera” en la escritura de mujeres. José Luis Arráez Llobregat y Amelia Peral Crespo (eds.). Uniwersytet w Alicancie.
 • (2015) „Narracja narodowo-kombatancka versus wątek żydowski w kinie polskim lat sześćdziesiątych”, razem z Tomaszem Żukowskim. Rok 1966. PRL na zakręcie. Serie: Komunizm. Idee – dyskursy –praktyki. K. Chmielewska, G. Wołowiec, T. Żukowski (red.). Instytut Badań Literackich PAN. Numer ISBN: 978-83-64703-06-5.
 • (2016) “Ciało (nie)widzialne: spektakl wykluczenia w Przy torze kolejowym Zofii Nałkowskiej”. Zagłada w „Medalionach” Zofii Nałkowskiej. Tekst i Konteksty. Tomasz Żukowski (red.). Instytut Badań Literackich PAN. Numer ISBN: 978-83-64703-44-7.
 • (2016) „Ludzie ludziom? Perspektywa większości i perspektywa ofiar”, razem z Tomaszem Żukowskim. Zagłada w „Medalionach” Zofii Nałkowskiej. Tekst i Konteksty. Tomasz Żukowski (red.). Instytut Badań Literackich PAN. Numer ISBN: 978-83-64703-44-7.
 • (2016) “Alcanzar lo imposible: la identidad femenina en construcción. La imagen de las revolucionarias en la cultura española contemporánea”, razem z Tomaszem Żukowskim. Identidad, género y nuevas subjetividades en las literaturas hispánicas. Aránzazu Calderón Puerta, Ana Garrido González, Karolina Kumor, Katarzyna Moszczyńska-Dürst (red.). Instituto de Estudios Ibéricos e Iberoamericanos de la Universidad de Varsovia,. Numer ISBN: 978-83-60875-11-7.
 • (2015) “Nuevas narraciones españolas sobre la experiencia femenina de izquierdas”. Junto con Tomasz Żukowski. En: ¿La voz dormida? Memoria y género en las literaturas hispánicas. Aránzazu Calderón Puerta, Karolina Kumor, Katarzyna Moszczyńska-Dürst (edts.), Uniwersytet Warszawski.
 • (2017) “Memoria, política histórica y habitus histórico-identitario” razem z Katarzyną Chmielewską. Memoria encarnada, género y silencios en España y América Latina. Siglo XXI. Aránzazu Calderón Puerta, Dominika Jarzombowska, Helena González Fernández, Katarzyna Moszczyńska-Dürst (red.). Padilla Libros Editores y Libreros, Sevilla.
 • (2018) „Przygoda w hucie i na Mariensztacie. Rodzina i emancypacja kobiet w polskim kinie lat 50.” Komunizm - idee i praktyki w Polsce 1944-1989. Grzegorz Wołowiec, Katarzyna Chmielewska, Agnieszka Mrozik (red.). Instytut Badań Literackich PAN. Numer ISBN: 978-83-66076-22-8.
 • (2018) „Wina obojętności”, razem z Tomaszem Żukwoskim. Opowieść o niewinności. Kategoria świadka Zagłady w kulturze polskiej (1942–2015). Maryla Hopfinger, Tomasz Żukowski (red.). Instytut Badań Literackich PAN. ISBN 978-83-66076-21-1.
 • (2019) „Literatura do kwadratu w opowiadaniu Parasol Nataszy Goerke na tle dwóch opowiadań Julia Cortázara”. Książka dla Julia. Cortázar po latach. Wiosna Szukała, Patrycja Tomczak i Judyta Wachowska (red.). Poznań: Wydawnictwo Naukowe UAM, seria Słowa i miejsca, ISBN: 987-83-232-3435-7.
 • (2020) „Entre Historia y Literatura: la novela memorialista realista en el ejemplo de Episodios de una guerra interminable de Almudena Grandes”. W: Escribir identidades. Diálogos entre historia y literatura. Carmen de la Guardia Herrero, Florencia Peyrou Toubert, Pilar Toboso Sánchez (red.). Madrid: Editorial Síntesis, ISBN: 978-84-1357-022-8.

Recenzje monografii

 • (2017) La Transición sentimental. Literatura y cultura en España desde los años 70, María Ángeles Naval y Zoraida Carandell (red.). Czasopismo Pasavento. Revista de Estudios Hispánicos, ISSN: 2255-4505 Vol. V, nº 2.

Tłumaczenia literackie z polskiego na hiszpański:

 • (2001) Jerzy Kukuczka, Mi mundo vertical, Editorial Desnivel.
 • (2006) Zbigniew Tumidajewicz, Un verano loco en Chamonix, Editorial Desnivel.
 • (2015) Bożena Keff, Sobre la madre y la patria. Revista Lectora. Reviste de dones i textualitat, nr 21. ISSN 1136-5781, finansowane w ramach programu Sample Translations © POLAND Instytutu  Książki (Kraków). Lektura teatralna w Centrum Kultury Matadero Madrid (16.10.2011) oraz na Uniwersytecie Warszawskim (2014).