dr Kamil Seruga

Pełnione funkcjeKamil Seruga.jpg

 • Opiekun I roku niestacjonarnych studiów Hispanistyka stosowana
 • Sekretarz obrad Rady Naukowej ISIiI 2016-obecnie
 • Członek Wydziałowej Komisji ds. Jakości Kształcenia 2016-obecnie.
 • Przedstawiciel doktorantów Instytutu w Radzie Naukowej ISIiI 2016/2017.
 • Członek Komisji Rekrutacyjnej ISIiI 2016/2017 oraz 2017/2018.

Specjalizacja naukowa: literaturoznawstwo, teatrologia

Przebieg kariery naukowej: Absolwent Instytutu Studiów Iberyjskich i Iberoamerykańskich, obronił pracę magisterską (2014) poświęconą reinterpretacji mitu Don Juana u XX-wiecznego dramaturga, Jacinta Graua pod kierunkiem prof. dr hab. Urszuli Aszyk. Ukończył studia III stopnia na Wydziale Neofilologii Uniwersytetu Warszawskiego i napisał i obronił dysertację doktorską (2019) pod kierunkiem prof. dr hab. Urszuli Aszyk a zatytułowaną Los autores galardonados con el Premio Marqués de Bradomín ante la relación texto-representación: los intentos de trazar nuevas direcciones de la dramaturgia española (1985-2012) ("Autorzy nagrodzeni nagrodą 'Markiz de Bradomín' wobec relacji tekst - przedstawienie: próby wyznaczenia nowych kierunków w dramaturgii hiszpańskiej (1985-2012)"), w której zajął się aktualnymi aktualnymi tendencjami w dramacie i teatrze hiszpańskim (koniec XX oraz XXI wiek), analizując twórczość tzw. „Pokolenia Bradomín”. Jest autorem artykułów dot. hiszpańskiej dramaturgii najnowszej, jak również hiszpańskiego dramatu Srebrnego Wieku (pocz. XX wieku). Uczestniczył zarówno w krajowych jak i zagranicznych kongresach naukowych m.in. w Argentynie i na Kubie. Współorganizator międzynarodowych konferencji, m.in. III i IV Międzynarodowego Sympozjum teatrologicznego w ramach cyklu „Teatro como objeto de estudios” (odpowiednio, 7-8 kwietnia 2017 oraz 31 maja-1 czerwca 2019 roku), oraz Kongresu „Memoria encarnada. Emociones, cuerpos y migraciones en la producción cultural hispánica del siglo XXI” (1-3 czerwca 2017 roku). 

Zainteresowania i projekty badawcze:

 • Teatr a nowe media i nowe technologie,
 • Najnowsza dramaturgia hiszpańska,
 • Teoria teatru i dramatu, teoria literatury.

Kontakt: k.seruga@uw.edu.pl

Prowadzone zajęcia: https://usosweb.uw.edu.pl/kontroler.php?_action=katalog2/osoby/pokazOsobe&os_id=174351

Współorganizacja kongresów międzynarodowych:

Redakcja monografii wieloautorskich:

 • 2020: Representaciones de la ciudad en el teatro español (siglos XX y XXI), J. Enrique Duarte, Kamil Seruga (eds.), New York, IDEA, pp. 140.
 • 2017: Teatro como espejo del teatro, Urszula Aszyk, José Romera Castillo, Karolina Kumor, Kamil Seruga (eds.), Madrid, Verbum, pp. 290.

Wybrane publikacje:

 • 2020: Urszula Aszyk. Fuera de contexto. Obras dramáticas, motivos y mitos españoles en el teatro polaco (reseña). Signa. Revista de la Asociación Española de Semiótica. 29: 923-926.
 • 2018: José-Luis García Barrientos (dir.). Análisis de la dramaturgia colombiana actual (reseña). Itinerarios. 27: 301-304.
 • 2018: Internet dramatizado y teatralizado: «Grooming», de Paco Bezerra. Itinerarios. 27: 61-76.
 • 2017: Una representación vanguardista de la muerte de Don Juan («El burlador que no se burla» de Jacinto Grau), w: El texto dramático y las artes visuales: el teatro español del Siglo de Oro y sus herederos en los siglos XX y XXI, U. Aszyk, J.M. Escudero Baztán, M. Piłat-Zuzankiewicz (eds.), New York, IDEA/IGAS, pp. 285-293.
 • 2017: Metateatralidad del drama español contemporáneo: «Viento en las velas» de Llàtzer García, w: Teatro como espejo del teatro, U. Aszyk, J. Romera Castillo, K. Kumor, K. Seruga (eds.), Madrid, Verbum, pp. 187-198.
 • 2016: Una secuela de la transición: la generación X en «Historias del Kronen» de José Ángel Mañas, w: Sociocritcism, XXXI-2, pp. 175-201.
 • 2016: La violencia y libertad. La rebelión de los fantoches en «El señor de Pigmalión», en: La violencia encarnada: Representaciones en teatro y cine en el dominio hispánico, O. Buczek, M. Falska (eds.), Sevilla, UMCS/Padilla Libros, pp. 33-43.