FUNKCJONOWANIE INSTYTUTU W WARUNKACH PANDEMII COVID-19

Prosimy o zapoznanie się z zasadami zdalnego działania naszego Instytutu w warunkach pandemii COVID-19.

Szanowni Państwo, 

za nami pierwszy okres obowiązywania regulacji dotyczących zmienionej formuły funkcjonowania Uniwersytetu w warunkach pandemii COVID-19.

Dziękuję serdecznie wszystkim Pracownikom, Współpracownikom, Doktorantom oraz Studentom, a przede wszystkim Wicedyrektorom i naszej instytutowej Administracji, za odpowiedzialną postawę i pomoc w dotychczasowej organizacji pracy i procesu dydaktycznego, zgodnie z komunikatami wysłanymi do Państwa w ubiegłym tygodniu.

Dokładamy wszelkich starań, by niezbędne operacje przeprowadzać w sposób minimalizujący ryzyko zakażenia lub nieświadomego przenoszenia wirusa. Mimo wszystko jednak istnieje obawa, że przed nami, jako całą społecznością Uczelni, trudne tygodnie, w czasie których zapowiadane jest zwiększenie liczby zachorowań. W tej sytuacji musimy przygotować się psychicznie i organizacyjnie na czekające nas zadania.

Funkcjonowanie administracji i budynku przy ul. Oboźnej 8

Od 11 marca 2020 zgodnie z decyzją p. Dziekan budynek przy Oboźnej 8 otwarty jest do godziny 16.00.

Od poniedziałku 16 marca 2020 zgodnie z moją decyzją, Administracja Instytutu pracuje w systemie zdalnym. Proszę nie przyjeżdżać na UW w celu załatwienia spraw. W wyjątkowych przypadkach, jeśli będzie to absolutnie konieczne, wyznaczane będą, w porozumieniu ze mną, indywidualne dyżury pracowników administracji. Co do zasady, z Administracją należy komunikować się drogą mailową. Uprzejmie prosimy o cierpliwe oczekiwanie na odpowiedź, gdyż obsługa maila często wymaga więcej czasu niż kontakt werbalny, do którego jesteśmy przyzwyczajeni.

Sekretariat do spraw dydaktycznych

Studenci proszeni są o niezgłaszanie się do sekretariatu w celu przedłużenia legitymacji. Wszyscy studenci otrzymali od nas w piątek 13 marca 2020 informację, że na stronie Ministerstwa Nauki i Szkolnictwa Wyższego pojawił się komunikat: „Podejmujemy działania legislacyjne mające na celu wyeliminowanie konieczności potwierdzania ważności legitymacji studenckich. Legitymacje powinny być przedłużone przed 31 marca 2020 r. (do tego dnia są ważne). Przewidujemy przedłużenie ich ważności do 31 maja z mocy prawa poprzez bardzo szybką nowelizację przepisów. Podobne rozwiązania będą dotyczyć legitymacji doktoranckich”.

Planowane na najbliższy tydzień obrony licencjackie powinny odbyć się przy użyciu komunikatora internetowego Skype.

Kontakt do sekretariatu:

(oceny, zaliczenia, egzaminy, organizacja procesu dyplomowania, wyposażenie w sprzęt do organizacji procesu dydaktycznego oraz obsługa studentów) dla pracowników i studentów Instytutu w następujących dniach i godzinach:

pn.-czw. 8.00-16.00
(pt. dzień wewnętrzny)

p. Grażyna Kurzyna (<Grazyna.Kurzyna@adm.uw.edu.pl)

obsługuje mailowo pracowników i studentów Instytutu w sprawach USOS (wszelkie rejestracje w systemie USOS, sale) w następujących dniach i godzinach:

pn. 12.00-17.00
czw. 8.00-16.00
pt 8.00-15.00

Ponadto, p. Grażyna Kurzyna wykonuje i ew. koryguje plan zajęć i rozkład sal (na podstawie dodatkowej umowy cywilnoprawnej, poza wskazanymi wyżej godzinami pracy etatowej).

Sekretariat do spraw kadrowych:

p. Elżbieta Dobkowska-Velasco (e.velasco@uw.edu.pl)

pn.-czw. 8.00-15.00
(15.00-16.00 i pt. dzień wewnętrzny)

Dokumenty inne niż finansowe, które wymagają złożenia podpisów, do odwołania należy przesyłać jako skany (PDF) lub zdjęcia (JPG). Proszę zadbać, aby potrzebne podpisy i pieczątki były wyraźne. Wersje papierowe tych dokumentów należy przesyłać zgodnie z bieżącymi zasadami.

Obsługa badań naukowych

p. Agnieszka Wróbel (aj.wrobel@uw.edu.pl)

wtorek 11:00-15:0
środa 11:00-15:00
czwartek 11:00-15:00

Platorma samopomocy - wirtualne centrum wolontariatu

Celem inicjatywy jest skoordynowanie pomocy dla najbardziej potrzebujących pracowników, naszych Koleżanek i Kolegów (zarówno obecnych jak i emerytowanych) i doktorantów ISIiI w związku z epidemią koronawirusa.

Pomoc może być potrzebna osobom starszym lub o osłabionej odporności.

Inicjatywa jest zgodna z apelem Głównego Inspektora Sanitarnego, który zwrócił się z prośbą o otoczenie szczególną opieką osób starszych i innych osób o obniżonej odporności. W szczególności chodzi o pomoc w codziennych czynnościach, takich jak zakupy, zaopatrzenie w leki.  

Koordynacją pomocy zajmie się pani Anna Jęczmyk, adres e-mail: a.jeczmyk@uw.edu.pl  

Jeżeli jesteś gotów pomóc, prześlij mail na adres:  a.jeczmyk@uw.edu.pl z tematem  „POMOGĘ” .  Postaraj się określić, jakiego rodzaju pomocy możesz udzielić, kiedy i gdzie (dzielnica Warszawy)

Jeżeli potrzebujesz wsparcia, lub chciałbyś poinformować, że inny pracownik lub emeryt potrzebuje wsparcia: prześlij mail na adres:  a.jeczmyk@uw.edu.pl z tematem „POTRZEBNE WSPARCIE”.  Postaraj się określić, jakiej pomocy potrzebujesz, kiedy i gdzie (dzielnica Warszawy)

Jednocześnie przypominam o konieczności informowania mnie osobiście o Państwa stanie zdrowia w przypadku zaobserwowania symptomów koronawirusa lub potwierdzenia jego nosicielstwa.

Z życzeniami, by ów stan zdrowia był jak najlepszy,

Urszula Ługowska