KONFERENCJA „OD PIEŚNI NAD PIEŚNIAMI PO 50 TWARZY GREYA - KOBIETY I DYSKURS MIŁOSNY OD STAROŻYTNOŚCI PO WSPÓŁCZESNOŚĆ”

logo-confer-amor_banner.png

Ogólnopolska konferencja naukowa

(21-22 października 2017)

W 2017 r. zapraszamy na trzecią już edycję konferencji naukowej poświęconej kobiecie. Tym razem tematem przewodnim będzie miłość i wszystkie jej aspekty. Od zarania świata miłość jest uczuciem, które znacząco wpływa na relacje między płciami, a także w obrębie każdej z nich. Jest to uczucie, które najczęściej staje się inspiracją ludzkiej twórczości, bez względu na jej naturę artystyczną.

Współcześnie intensywnie rozwijają się interdyscyplinarne badania nad społecznym i ideologicznym wymiarem emocji, a w szczególności miłości. Wiodące szkoły wychodzą z założenia, że emocje są wytwarzane na drodze kulturowego procesu postrzegania i przetwarzania bodźców fizjologicznych. Wszystko to, o czym w danym społeczeństwie się mówi: narracje, mity, symbole, wyobrażenia, ale także to, co pozostaje przemilczane, wytwarza schematy i mapy emotywne, które przygotowują nas do takiej, a nie innej interpretacji bodźców, czy też tworzenia naszej własnej historii miłosnej zgodnie z obowiązującymi wzorcami dyskursywnymi. Każdy dyskurs miłosny, każdy zapis afektywnego doświadczenia funkcjonuje w obrębie konkretnych odniesień kulturowych i wchodzi w relacje z innymi narracjami, zarówno indywidualnymi jak i zbiorowymi, wytwarzanymi przez daną kulturę. Jak podkreśla Catherine A. Lutz, emocje, w tym miłość, wplecione są w relacje władzy. Utożsamianie ich z elementami irracjonalnymi i subiektywnymi, tradycyjnie przypisywanymi kobietom jako podmiotów emocjonalnych "z natury", jest wynikiem dyskryminacji związanej z płcią kulturową. W tym kontekście chcielibyśmy wspólnie zastanowić się nad tym, jakie rodzaje dyskursu miłosnego dotyczącego kobiet są zakodowane w tekstach kultury z czasów minionych i współczesnych.

Językiem konferencji jest język polski.

Miejscem konferencji jest Uniwersytet Warszawski, gmach Wydziału Neofilologii przy ul. Dobrej 55.

Komitet organizacyjny
dr hab. Karolina Kumor (Instytut Studiów Iberyjskich i Iberoamerykańskich UW)
dr hab. Monika Malinowska (Instytut Romanistyki UW)
dr hab. Katarzyna Moszczyńska-Dürst (Instytut Studiów Iberyjskich i Iberoamerykańskich UW)
 
Komitet naukowy
prof. dr hab. Urszula Aszyk (Instytut Studiów Iberyjskich i Iberoamerykańskich, Uniwersytet Warszawski)
dr hab. Katarzyna Krzak-Weiss (Instytut Filologii Polskiej, Uniwersytet im. Adama Mickiewicza w Poznaniu)
dr hab. Monika Kulesza (Instytut Romanistyki, Uniwersytet Warszawski)
dr hab. Karolina Kumor (Instytut Studiów Iberyjskich i Iberoamerykańskich, Uniwersytet Warszawski)
dr hab. Monika Malinowska (Instytut Romanistyki, Uniwersytet Warszawski)
dr hab. Zofia Marzec (Instytut Studiów Iberyjskich i Iberoamerykańskich, Uniwersytet Warszawski)
dr hab. Joanna Partyka (Instytut Badań Literackich Polskiej Akademii Nauk)
dr hab. prof. UAM Magdalena Potok, (Instytut Romanistyki, Uniwersytet im. Adama Mickiewicza w Warszawie)
dr hab. prof. UŚ Tomasz Sapota (Katedra Filologii Klasycznej, Uniwersytet Śląski w Katowicach)

 

Program ogólnopolskiej konferencji naukowej

Od Pieśni nad pieśniami po 50 twarzy Greya -
kobiety i dyskurs miłosny od Starożytności po współczesność

(21-22 października 2017)

 
21 października 2017, sobota
 
09:30 sala 1.008
Oficjalne otwarcie konferencji
 
10:00 – 10:45
Wykład plenarny
dr hab. Joanna Godlewicz-Adamiec (UW):
Miłość niewinna, miłość erotyczna. Kobieta kochająca i kobieta kochana w kulturze średniowiecza 
 
10:45 Przerwa kawowa
 
 

11:00 – 12:15 SEKCJA I, sala 1.008

moderacja: Joanna Partyka

Katarzyna Krzak-Weiss (UAM): O miłości zakazanej na kartach modlitewników utrwalonej

Justyna Melonowska (APS): Autorytet miłości, miłość autorytetu, czyli Kościół i kochankowie

Dariusz Krawczyk (UW): Między tradycją dworską a mistycyzmem. Poetyckie debaty o miłości Małgorzaty z Nawarry

 

11:00 – 12:15 SEKCJA II, sala 1.007

moderacja: Karolina Kumor

Krzysztof Tkaczyk (UW): Tej nocy wszystko będzie inaczej (?) – zaskakujący moralitet Rolanda Schimmelpfenniga

Justyna Górny (UW): „Nie mam czasu na małżeństwo” – miłość i twórczość kobiet w powieściach dwudziestolecia 1918-1939.

Sylwia Jankowy (UWr): Wojenna miłość. Cienie i blaski relacji Polek z Niemcami

12:15 Przerwa kawowa

 
12:30 – 13:45 SEKCJA III, sala 1.008

moderacja: Katarzyna Krzak-Weiss

Magdalena Komenda (UŚ): Odcienie kobiecej miłości w staropolskich romansach rycerskich

Barbara Marczuk (UJ): Jeanne Flore i jej „Comptes amoureux” (1540) – pseudo(?) feministyczny dyskurs miłosny

Aleksandra Urbanek (UW): Miłość na średniowiecznych dworach, czyli francuska poezja trubadurów z XII wieku

 
12:30 – 13:45 SEKCJA IV, sala 1.007

moderacja: Krzysztof Jarosz

Agnieszka Skrodzka (UKSW): Oblicza personifikacji miłości w sztuce nowożytnej według „Ikonologii” Cesarego Ripy i „Słownika mitologicznego” Alojzego Osińskiego

Grażyna Jadwiszczak (UAM): Od Maryi do Severy czyli miłosne opowieści o kobietach w portugalskim Fado

Katarzyna Szoblik (ATH): Kobiecy dyskurs miłosny w pieśniach azteckich zebranych w manuskryptach Cantares mexicanos i Romances de los Señores de la Nueva España

Obiad: 13:45-14:45

 
14:45-16:00 SEKCJA V, sala 1.008

moderacja: Barbara Marczuk

Monika Kulesza (UW): Miłość w krzywym zwierciadle Fontenelle’a

Marek Mosakowski (UG): Od przedmiotu do podmiotu miłości. Zakochane bohaterki w    powieściach Marie-Madeleine de La Fayette, Françoise de Graffiny i Marie-Jeanne Riccoboni

Przemysław Kossakowski (UG): Trzy Fedry, czyli miłość, fatum i polityka

 
14:45-16:00 SEKCJA VI, sala 1.007

moderacja: Katarzyna Moszczyńska-Dürst

Karolina Kumor (UW): Między obecnością a nieobecnością - obraz miłości lesbijskiej we współczesnym teatrze hiszpańskich

Rafał Piekarz (UJ): Lesbijka nie jest kobietą. Reprezentacje nie-kobiecych ciał w sztuce amerykańskiej ostatnich dekad XX wieku w świetle drugofalowych teorii feministycznych

Antoni Leśniak (UŚ): Fenomen drag queen/king czyli zakazana miłość w przebraniu

16:00- 16:15 Przerwa kawowa

 

16:15-17:50 SEKCJA VII, sala 1.007

moderacja: Joanna Godlewicz-Adamiec

Joanna Partyka (PAN): Echa „Heroid” Owidiusza

Monika Szczot (UAM): Miłość komediowa czy komiczna? Obraz kobiety i miłości w komediach antycznych

Dominika Budzanowska-Weglenda (UKSW): Siostrzana miłość Dydony i Anny (na podstawie „Eneidy” Wergiliusza)

Monika Miazek-Męczyńska (UAM): Między ojczyzną z mężczyzną. Kilka kobiecych dramatów z pogranicza mitu i rzeczywistości

 

16:15-17:50 SEKCJA VIII, sala 1.008

moderacja: Aleksandra Kędzierska

Krzysztof Jarosz (UŚ): Babska sprawa. O „Une affaire de femmes” (Getting Rid of It) Lindsey Collen

Magdalena Malinowska (UŚ): Dyskurs erotyczny w utworach Leïli Marouane: między subtelnością a pornografią

Renata Diaz-Szmidt (UW): Kobieta i miłość w „wywrotowej” twórczości pisarek z Gwinei Równikowej

Alicja Kajtanowska (ASP): Miłość – wolność czy podporządkowanie? Kobiety w powieściach „Dom i świat” oraz „Rozbicie” Rabindranatha Tagorego

 

17:55-19:10 SEKCJA IX, sala 1.008

moderacja: Marek Mosakowski

Aleksandra Kamińska (US): Odcienie miłości w „Pamiętnikach zza grobu” i ich wpływ na prekursora francuskiego romantyzmu

Marcin Kołakowski (UW): Rozważna i pragmatyczna: zakochanie i jego dyskurs w prozie Jane Austen

Paulina Duś (UO): Techniczne uwagi dla zakochanych, czyli XIX-wieczny poradnik savoir vivre. Miłość, zaloty i narzeczeństwo w XIX wieku

 
17:55-19:10 SEKCJA X, sala 1.007

moderacja: Monika Kulesza

Małgorzata Sokołowicz (UW): Trudna (?) miłość. Relacje ojca i córki w pismach Assii Djebar

Edyta Sacharewicz (UB): W poszukiwaniu miłości macierzyńskiej. Obraz matki w wybranych powieściach kobiecej, francuskojęzycznej literatury Czarnej Afryki

Agnieszka Jezierska-Wiśniewska (UW): Nastolatka i pożądanie? Strategie zamazywania kobiecej seksualności w powieściach dla młodzieży

19:15 KOLACJA

 

22 października 2017, niedziela

09:30-10:15 sala 1.008
Wykład plenarny
dr hab. prof. UAM Magdalena Potok:
„W mojej głowie ptaków śpiew”– miłość jako nawyk kulturowy (we współczesnej prozie hiszpańskiej autorstwa kobiet)

10:15 Przerwa kawowa

 
10:30-12:05 SEKCJA XI, sala 1.008

moderacja: Magdalena Potok

Katarzyna Moszczyńska-Dürst (UW): Uwikłane w płeć - miłość, tożsamość i władza w prozie pisarek hiszpańskich okresu Transformacji

Dominika Jarzombkowska (UW): Między powtórzeniem a przekroczeniem: dyskurs miłosny u Esther Tusquets na przykładzie opowiadania „Wieloletniej przyjaciółce, która się zakochała w Różowej Panterze” (A unaamigaquese ha enamorado de la Pantera Rosa)

Aranzazu Calderón Puerta (UW): Miłość, wspólnota uczuciowa i reinterpretacja przeszłości w „Episodios de unaguerrainterminable” (Epizody niekończącej się wojny) Almudeny Grandes

Inesa Melnychenko (UW): Miłość do życia. Bohaterki współczesnej powieści w trakcie konfliktu zbrojnego

 
10:30-12:05 SEKCJA XII, sala 1.007

moderacja: Barbara Kornacka

Anna Kalewska (UW): Kobiety walczące o prawo do miłości – Florbela Espanca i Maria Pawlikowska-Jasnorzewska, czyli dwugłos polsko-portugalski w antologii „Diálogos no Feminino/Kobiece Dialogi”(2017)

Ewa Śmiłek (UŚ): Krótka historia pewnej miłości w pięciu etapach. O „Usted” AlmudenyGuzmán

Karolina Felberg-Sendecka (PAN): „Żelazny jegomość” w dyskursie miłosnym Agnieszki Osieckiej

Natalia Szabołtas (UB): poetka polsko-inflancka „Tak smutno żyć jest, kiedy się nie kocha i kiedy nikt nie imponuje już…”. Dyskurs miłosny w polskiej poezji kresowej Ireny Misztal pt.: „Rymy mojego życia” oraz w lirykach Olgi Daukszty z tomiku „Walet kierowy”

12:05 Przerwa kawowa

 
12:20-13:55 SEKCJA XIII, sala 1.008

moderacja: Krzysztof Tkaczyk

Aleksandra Kędzierska (UMCS): Jak zdobyć szejka? Kreacje bohaterek w pustynnych romansach Edith Hull, Diany Palmer i Olivii Gates

Matylda Zatorska (UR): Piękni kochają pięknych. Szaleni szalonych. Innych nie kocha nikt. Miłość w sadze „Północna droga” Elżbiety Cherezińskiej

Zbigniew Marecki (AP): Mam prawo do osobistego szczęścia. Koncepcja miłości w polskich popularnych powieściach dla kobiet po 1989 roku

 
12:20-13:35 SEKCJA XIV, sala 1.007

moderacja: Anna Kalewska

Barbara Kornacka (UAM): Miłość a wolność. Miłość według Goliardy Sapienzy„L’arte della gioia”

Matusiak Aleksandra (UŁ): Łzy, Tamales i American Dream czyli co kryje serce kobiety w utworach Sandry Cisneros „The House on Mango Street” i „Woman Hollering Creek and Other Stories”

Magdalena Doktorska (UW): Kobieta wyobrażona w „Para Sempre” Vergílio Ferreiry – pamięć nieobecności

Aleksandra Zalewska-Królak (UW): Motyw miłości przedstawiany w telenowelach meksykańskich

13:55 Zamknięcie i podsumowanie obrad