SPOTKANIE DOTYCZĄCE NAUCZANIA AKADEMICKIEGO

BLEARN_banner.jpg

Zapraszamy na spotkanie poświęcone nauczaniu akademickiemu w ramach projektu Erasmus+ Partnerstwa Strategiczne "Fostering higher education students' autonomy through blended learning" (BLEARN AUTONOMY https://blearn-autonomy.eu), w którym uczestniczy Instytut Studiów Iberyjskich i Iberoamerykańskich UW, które odbędzie się 11.05.2022 r. od godz. 12:00 na Wydziale Neofilologii Uniwersytetu Warszawskiego, ul. Dobra 55, 00-312 Warszawa, w s. 1007.

 
Wezmą w nim udział także reprezentanci uniwersytetów partnerskich:

Universitat Autònoma de Barcelona, Universitetet i Stavanger, Universidade do Minho, Universitat de Vic - Universitat Central de Catalunya, Université Catholique de Lyon.