Studia I stopnia

Studia trwają 3 lata.

Rozliczenie punktów ECTS i przedmiotów odbywa się w skali roku (nie po każdym semestrze).

PROGRAM STUDIÓW OD NABORU 2019/2020

Zajęcia nieobowiązkowe nieobjęte programem studiów: Program kształcenia przygotowującego do zawodu nauczyciela, realizowany niezależnie od programu podstawowego. Koordynatorem modułu jest dr hab. Marta Piłat-Zuzankiewicz (m.pilat-zuzankiewicz@uw.edu.pl). Informacje na temat uprawnień zawodu nauczyciela oraz kształcenia nauczycieli na UW znajdą Państwo pod poniższym adresem: http://www.kn.uw.edu.pl/.

PROGRAM STUDIÓW OD NABORU 2018/2019:

PROGRAM STUDIÓW OD NABORU 2017/2018:

PROGRAM STUDIÓW OD NABORU 2016/2017:

 

PRZEDMIOTY DO WYBORU DLA NABORÓW 2016/2017, 2017/2018, 2018/2019:

Na drugim i trzecim roku, studenci wybierają 8 przedmiotów z puli 14 PRZEDMIOTÓW DO WYBORU w wymiarze:

  • III semestr: 3 przedmioty 
  • IV semestr: 1 przedmiot
  • V semestr: 2 przedmioty 
  • VI semestr: 2 przedmioty
    
 • Liczba studentów w grupach PRZEDMIOTÓW DO WYBORU nie może być mniejsza niż 12 osoby i większa niż 16 osób. Jeśli w danym semestrze nie utworzy się grupa większa niż 11 osób, studenci zobligowani są do przerejestrowania się do innej grupy, co oznacza zmianę przedmiotu.
 • LEKTORAT JĘZYKA OBCEGO musi zostać zrealizowany na pierwszym i drugim roku i jest obowiązkowy w wymiarze 240 godzin, ale student ma możliwość wyboru języka spośród oferty ogólnouniwersyteckiej.
 • PRZEDMIOTY OGÓLNOUNIWERSYTECKIE (oguny) są obowiązkowe, ale istnieje możliwość wyboru tych zajęć z oferty ogólnouniwersyteckiej. Studenci realizują oguny w wymiarze 120 godzin na I roku studiów. Nie zostaną uznane przedmioty zrealizowane poza UW.
 • SEMINARIUM LICENCJACKIE student wybiera z oferty Instytutu Studiów Iberyjskich i Iberoamerykańskich na podstawie listy seminariów licencjackich i ich opisu w usoswebie.