Uczelnie, z którymi ISIiI ma podpisaną umowę międzyintytucjonalną posiadające Kartę Erasmus dla Szkolnictwa Wyższego ważną w roku akademickim 2022/23

BWZ - wyjazdy dydaktyczne pracowników (STA)  

Erasmus+ to program przeznaczony również dla nauczycieli akademickich.

Program ten przewiduje wyjazdy finansowane do 5 dni na uczelnie, z którymi nasza jednostka ma podpisane umowy bilateralne. Program jest przeznaczony dla pracowników naszego Instytutu, którzy są zatrudnieni na cały etat w roku akademickim, którego wyjazd dotyczy. Stopnień naukowy nie jest brany pod uwagę. Wyjazdy mają na celu przeprowadzenie minimum 8 godzin lekcyjnych na uczelni partnerskiej.

erasmusplus.org.plZasady powtarzające się corocznie to:
- indywidualne uzyskanie pisemnego zaproszenia od przedstawiciela uczelni partnerskiej,
- przedstawienie w odpowiednim terminie dokumentacji koordynatorowi ds. mobilności,
- zrealizowanie wyjazdu w ustalonym terminie,

- rozliczenie się z wyjazdu w BWZ UW po przyjeździe.

Poradnik dla pracowników uczelniSzczegółowe informacje na temat procedury, pojawiać się będą corocznie w tym dziale ok. listopada, grudnia lub stycznia. Termin uzależniony jest od współpracy BWZ UW z MSWiN. Podane zostaną wówczas szczegóły dotyczące składania dokumentów, terminy oraz pozostałe informacje dotyczące rekrutacji na dany rok.

Przedstawiciele zagranicznych jednostek zainteresowani procedurą związaną z wizytami w naszym Instytucie w ramach programu Erasmus+ w naszym Instytucie oraz pracownicy zainteresowani wyjazdami na uczelnie partnerskie w ramach programu Erasmus+ proszeni są o kontakt z Koordynatorem ds. mobilności dr Pauliną Bojarską (p.bojarska@uw.edu.pl).

Dalej: Wykaz uczelni partnerskich

WYJAZDY:

PRZYJAZDY: