PRACOWNIA JĘZYKOZNAWSTWA I DYDAKTYKI JĘZYKÓW IBERYJSKICH

Pracownia dydaktykiDZIEDZINY BADAŃ
  • Językoznawstwo kontrastywne i ogólne i jego zastosowanie w leksykografii; semantyka leksykalna i leksykologia
  • Składnia w ujęciu funkcjonalnym; system czasowo-aspektowy języków iberyjskich w porównaniu z polszczyzną; metodologia badań diachronicznych
  • Dydaktyka j. hiszpańskiego, najnowsze tendencje w nauczaniu
  • Paremiologia jako dyscyplina naukowa; dobór i rola tekstów paremiologicznych w nauczaniu języka hiszpańskiego
  • Film edukacyjny i jego walory socjo-kulturowe w edukacji językowej na poziomie wyższym
  • Nauczanie języków Półwyspu Iberyjskiego: oferujemy lektoraty języków baskijskiego, galisyjskiego i katalońskiego oraz zajęcia dotyczące kultury tych regionów.

DYŻURY PRACOWNIKÓW
  dzień godzina sala
Kierownik Zakładu
dr hab. Marta Piłat Zuzankiewicz
piątek
16:30-17:30 220
prof. dr hab. Jacek Perlin
urlop * *
dr Paulina Bojarska
czwartek 11:00-12:00 220
dr Magdalena Brykczyńska 
piątek 8:00-9:00 220
dr Ana Garrido Gonzalez
środa 9:30-10:30 220
dr Małgorzata Marzoch
wtorek 11:15-12:15 220
dr Martín Testa
piątek 13:00-14:00 220
mgr Magdalena Adamczyk
poniedziałek 17:30-18:30 220
mgr Marzena Adamczyk
 
urlop * *
mgr Aitor Arruza Zuazo
środa 13:00-14:00 220
mgr Magdalena Cybulska-Janczewa
środa 10:00-11:00 220
mgr Katarzyna Górna
piątek
16:00-17:00
220
mgr Dominika Jarzombkowska
czwartek
9:00-9:45 220
mgr. Renata Kugaczewska
piątek 13:00-14:00 220
mgr. Jesus Pulido Ruiz
czwartek
11:30-12:30
220
mgr Elżbieta Ratajczak-Matusiak
środa
15:00-16:00
220
 
WSPÓŁPRACOWNICY I DOKTORANCI PROWADZĄCY ZAJĘCIA
Prof. dr hab. Jadwiga Linde Usiekniewicz
czwartek 13:15-14:45
28b
Budynek Polonistyki
dr Luis Miletti
       piątek 9:00-10:00 220
dr Agata Muszyńska
     czwartek 14:45-15:15 220
mgr Zuli Usme
     czwartek 16:00-17:00 220
 

PRACOWNICY I DOKTORANCI ZAKŁADU

Kierownik Zakładu:dr hab. Marta Piłat Zuzankiewicz

Pracownicy:
dr Paulina Bojarska
mgr Magdalena Adamczyk
mgr Marzenna Adamczyk
mgr Katarzyna Górna
mgr Dominika Jarzombkowska
 
 
 
Doktoranci:
 
 
 
 
 
 
Współpracownicy:
Prof. dr hab. Jadwiga Linde Usiekniewicz
dr Luis Miletti
dr Agata Muszynska
 
 
 
 
 
KONGRESY I SYMPOZJA ZAKŁADU
2020
 Międzynarodowy kongres "La enseñanza del Español como Lengua Extranjera en el siglo XXI" . Uniwersytet Warszawski 28-29 Pazdziernika 2020.